สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

หัวข้อข่าว ***
1.คณะครูจับผ้าที่วัดเขาสุกิม ***
2.รับคณะนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ***
3.เรียนรู้การทำก้อนเชื้อเพาะเห็ดนางฟ้า ***
4.วารสารฉบับที่ 47 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จ.ราชบุรี ***
5.วารสารฉบับที่ 46 วันครู ประจำปี 2566 และแนะแนว ป.6 ***
6.วารสารฉบับที่ 45 วันเด็กแห่งชาติ 2566 ***
7.วารสารฉบับที่ 44 กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า 2565 ***
8.วารสารฉบับที่ 43 ร่วมปลุกเสกพระและรับบริจาครถจักรยาน พร้อมทุนการศึกษา ***
9.วารสารฉบับที่ 42 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ***
10.วารสารฉบับที่ 41 โครงการจิตอาสาช่วยน้อง ***
11.วารสารฉบับที่ 40 วันพ่อแห่งชาติ ***
12.วารสารฉบับที่ 39 รักษาฟันนักเรียน ***
13.วารสารฉบับที่ 38 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ ***
14.วารสารฉบับที่ 37 ช่วยงานกฐินวัดเขาสุกิม ***
15.วารสารฉบับที่ 36 วางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ***
16.วารสารฉบับที่ 35 การชุมนุมลูกเสือทางอินเตอร์เน็ต ***
17.วารสารฉบับที่ 34 เปิดโลกกว้างสู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ***
18.วารสารฉบับที่ 33 นิเทศการสอนและประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมลูกเสือ ***
19.วารสารฉบับที่ 32 ประชุมสะท้อนผลดูงาน ITA และสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ***
20.วารสารฉบับที่ 31 smile land ดินแดนแห่งความสุขและดูงาน ITA ชลบุรี ***
21.วารสารฉบับที่ 30 Big Cleaning และทัศนศึกษาอนุบาล ***
22.วารสารฉบับที่ 29 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อดูงานและเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ***
23.วารสารฉบับที่ 28 ประชุมวัดประชารัฐและตรวจฟันนักเรียน ***
24.วารสารฉบับที่ 27 นักเรียนเข้าร่วมโครงการอารยะสร้างได้ ***
25.วารสารฉบับที่ 26 รับการนิเทศชั้นอนุบาลและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคมือเท้าปาก ***
26.วารสารฉบับที่ 25 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและทัศนศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ***
27.วารสารฉบับที่ 24 วันแม่แห่งชาติ ปี 2565 ***
28.วารสารฉบับที่ 23 รับทุนการศึกษา และนิเทศติดตามระบบดูแลช่วยเหลือ ***
29.วารสารฉบับที่ 22 กีฬาสี ขาวแดงเกมส์ ปี 65 ***
30.วารสารฉบับที่ 21 ทัศนศึกษา และผู้ใหญ่มาเลี้ยงขนม ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.วารสารฉบับที่ 44 กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า 2565 186
2.วารสารฉบับที่ 32 ประชุมสะท้อนผลดูงาน ITA และสวดมนต์ประจำสัปดาห์ 169
3.วารสารฉบับที่ 45 วันเด็กแห่งชาติ 2566 168
4.วารสารฉบับที่ 34 เปิดโลกกว้างสู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 151
5.วารสารฉบับที่ 30 Big Cleaning และทัศนศึกษาอนุบาล 150
6.วารสารฉบับที่ 33 นิเทศการสอนและประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมลูกเสือ 149
7.วารสารฉบับที่ 31 smile land ดินแดนแห่งความสุขและดูงาน ITA ชลบุรี 134
8.วารสารฉบับที่ 47 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จ.ราชบุรี 134
9.วารสารฉบับที่ 43 ร่วมปลุกเสกพระและรับบริจาครถจักรยาน พร้อมทุนการศึกษา 133
10.วารสารฉบับที่ 42 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 129