สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

หัวข้อข่าว ***
1.ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระวัง COVID-19 ***
2.เปิดบ้านปฐมวัย ***
3.วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ***
4.วีดีโอการสอนภาษาไทย ***
5.จดหมายข่าวโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ***
6.สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี ***
7.ดำเนินการประชุมการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ***