สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนบ้านคลองครก

หัวข้อข่าว ***
1.2566.06.26 : วันสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด ***
2.2566.07.27 : วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ***
3.2566.07.27 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ***
4.2566.07.19 : รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ***
5.2566.07.12 : ตรวจสุขภาพนักเรียน ***
6.2566.06.20 : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ***
7.2566.06.15 : วันไหว้ครู ***
8.2566.06.13 : มอบทุน มอบธรรม ***
9.2566.06.8-9 : อบรมยุวสมาธิ ***
10.2566.06.08 : แข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ***
11.2566.06.07 : กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ***
12.2566.06.03 : เฉลิมพระชนมพรรษาราชินี ***
13.2566.05.22 : นิเทศ ติดตาม ***
14.2566.05.10 : ประชุมผู้ปกครอง ***
15.2566.02.16 : ตรวจสอบกำกับติดตาม ***
16.2566.02.16 ขยะเปียก ***
17.2565.12.26 : ถวายพระพรองค์ภา ***
18.2565.12.14 : เยี่ยมนักเรียนทุน ***
19.2565.12.05 : วันพ่อแห่งชาติ ***
20.2565.12.1-2 : ทัศนศึกษา ***
21.2565.11.30 : กีฬาสีผู้บริหาร ***
22.2565.11.25 : วันวชิราวุธ ***
23.2565.10.31 : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2-2565 ***
24.2565.10.10 : การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ***
25.2565.10.3 : การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ***
26.2565.09.30 : นางสาวอาราพร สูงขาว ร่วมเลี้ยงไอศกรีมนักเรียน ***
27.2565.09.30 : โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ "โทษของกัญชาและยาเสพติด" ***
28.2565.09.30 : การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน ***
29.2566.05.8-9 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ ***
30.2565.09.21 : วันสันติภาพสากล 2565 ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.2565.09.21 : วันสันติภาพสากล 2565 175
2.2565.09.09-18 : แก่งหางแมวเกมส์ ครั้งที่ 7 171
3.2565.09.20 : การประเมินผลการพัฒนางานของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลง PA 162
4.2565.09.19-20 : การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ 149
5.2565.09.13-14 : ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2565 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) 148
6.2565.07.27 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 144
7.2565.08.11 - 2565.08.12 : วันแม่แห่งชาติ 143
8.2565.08.29 : ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 141
9.2565.08.15 : ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย 131
10.2566.02.16 ขยะเปียก 124