สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดสิงห์

หัวข้อข่าว ***
1.กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของ ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนอำเภอเมือง ***
2.พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมราชานุสรณ์และถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ***
3.โรงเรียนวัดสิงห์ฯ ได้ดำเนินการขยายห้องเรียนระดับปฐมวัยให้มีขนาดกว้างขึ้น เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม กับจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน ***
4.เข้ารับรางวัลจาก นายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำนวน 4 รางวัล ***
5.ประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณชุมชนบางกะจะ ตั้งแต่บริเวณวัดสิงห์ จนถึงวัดพลับ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566 ***
6.กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 1 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ***
7.นำพวงหรีดเคารพศพ ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย แก่ นางมานิตย์ คุ้มเรือน (คุณยายของคุณครูอนุรี สาริก) ณ ศาลาวัดเนินยาง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี ***
8.ขอขอบคุณ คุณอโรชา นวลสาลี ได้นำไอศรีมมาเลี้ยงนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ***
9.ขอขอบคุณ คุณกฤติยา สาธรวิศิษฐ์ ได้นำซาลาเปา มาเลี้ยงนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จบ.1 เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ***
10.กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ***
11.ขอขอบคุณ คุณบัณฑิตา สาธรวิศิษฐ์ (คุณบัว) ได้นำไอศกรีมไผ่ทอง มาเลี้ยงนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต1 ***
12.ขอขอบคุณ คุณวรรณา บุญอภัย (ป้าโอ๋และคณะ) มาทำบุญเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวน้ำ และไอศกรีม ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1 ***
13.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ***
14.ประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณชุมชน บางกะจะ ตั้งแต่บริเวณวัดพลับ จนถึงวันสิงห์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ***
15.วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ***
16.ได้รับมอบ สิ่งของจากคุณวินัย ยอดใจดี (เสือ) และคุณชนินทร ตระกูลยุทธชัย (นุ๊ก) คอกม้าสกายไวท์ หน้าวัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี ***
17.เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ***
18.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนวัดสิงห์ฯ ***
19.การนิเทศ กำกับ ติดตาม และถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ***
20.โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึง กวีเอกของโลก “ สุนทรภู่ ” และได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ***
21.โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น (26 มิถุนายน ของทุกปี) ***
22.โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ***
23.เทศบาลบางกะจะ ได้มอบถังขยะ จำนวน 7 ใบ เพื่อให้โรงเรียนวัดสิงห์ฯ ***
24.กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ***
25.กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ***
26.การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ***
27.30 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) นำโดยนางนิตยา วัฒฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ฯ ได้เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ***
28.นำพวงหรีดเคารพศพ ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ ดร.สุทธิ สุวรรณปาล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.จบ.1 ***
29.ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 ***
30.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.30 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) นำโดยนางนิตยา วัฒฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ฯ ได้เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 741
2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 604
3.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของเด็กชายปกรณ์เกียรติ์ พิรักษา จากการประสบอัคคีภัย 301
4.โรงเรียนวัดสิงห์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 294
5.ขอขอบคุณ คุณอโรชา นวลสาลี ได้นำไอศรีมมาเลี้ยงนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) 266
6.ทุนการศึกษาจากกาชาดจังหวัดจันทบุรี 249
7.ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงพิซซ่านักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ฯ 247
8.นายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) 217
9.ทางโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธิ์วิทยา) ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูง ที่ได้นำ ไก่ทอด และข้าวเหนียว มาแจกให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคน 212
10.กิจกรรมค่ายวิชาการ (โครงการส่งเสริมความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของนักเรียนระดับประถมศึกษา) 183