สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดสิงห์

หัวข้อข่าว ***
1.กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 1 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ***
2.นำพวงหรีดเคารพศพ ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย แก่ นางมานิตย์ คุ้มเรือน (คุณยายของคุณครูอนุรี สาริก) ณ ศาลาวัดเนินยาง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี ***
3.ขอขอบคุณ คุณอโรชา นวลสาลี ได้นำไอศรีมมาเลี้ยงนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ***
4.ขอขอบคุณ คุณกฤติยา สาธรวิศิษฐ์ ได้นำซาลาเปา มาเลี้ยงนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จบ.1 เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ***
5.กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ***
6.ขอขอบคุณ คุณบัณฑิตา สาธรวิศิษฐ์ (คุณบัว) ได้นำไอศกรีมไผ่ทอง มาเลี้ยงนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต1 ***
7.ขอขอบคุณ คุณวรรณา บุญอภัย (ป้าโอ๋และคณะ) มาทำบุญเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวน้ำ และไอศกรีม ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1 ***
8.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ***
9.ประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณชุมชน บางกะจะ ตั้งแต่บริเวณวัดพลับ จนถึงวันสิงห์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ***
10.วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ***
11.ได้รับมอบ สิ่งของจากคุณวินัย ยอดใจดี (เสือ) และคุณชนินทร ตระกูลยุทธชัย (นุ๊ก) คอกม้าสกายไวท์ หน้าวัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี ***
12.เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ***
13.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนวัดสิงห์ฯ ***
14.การนิเทศ กำกับ ติดตาม และถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ***
15.โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึง กวีเอกของโลก “ สุนทรภู่ ” และได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ***
16.โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น (26 มิถุนายน ของทุกปี) ***
17.โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ***
18.เทศบาลบางกะจะ ได้มอบถังขยะ จำนวน 7 ใบ เพื่อให้โรงเรียนวัดสิงห์ฯ ***
19.กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ***
20.กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ***
21.การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ***
22.30 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) นำโดยนางนิตยา วัฒฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ฯ ได้เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ***
23.นำพวงหรีดเคารพศพ ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ ดร.สุทธิ สุวรรณปาล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.จบ.1 ***
24.ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 ***
25.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ***
26.กิจกรรมการเลือกตั้งประธาน สภานักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ฯ ***
27.กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ***
28.ขอขอบพระคุณ ครอบครัวของ คุณป้าบุญช่วย เกิดสุข ที่กรุณามอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ***
29.24 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนฯ พร้อมคณะ สพป.จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม โรงเรียนวัดสิงห์ฯ ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ***
30.ขอขอบพระคุณ ชมรมทูตสวรรค์ ที่ได้นำ “ข้าวมันไก่ และน้ำแข็งใส”มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.30 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) นำโดยนางนิตยา วัฒฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ฯ ได้เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 680
2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 526
3.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของเด็กชายปกรณ์เกียรติ์ พิรักษา จากการประสบอัคคีภัย 262
4.โรงเรียนวัดสิงห์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 252
5.ขอขอบคุณ คุณอโรชา นวลสาลี ได้นำไอศรีมมาเลี้ยงนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) 231
6.ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงพิซซ่านักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ฯ 212
7.ทุนการศึกษาจากกาชาดจังหวัดจันทบุรี 199
8.นายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) 168
9.ทางโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธิ์วิทยา) ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูง ที่ได้นำ ไก่ทอด และข้าวเหนียว มาแจกให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคน 158
10.กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 142