สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดนาซา

หัวข้อข่าว ***
1.ฉ.9/2566 “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2566 ***
2.ฉ.8/2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามเกณฑ์การประเมิน ๗ มาตรการ และควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ***
3.ฉ.7/2566 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ***
4.ฉ.6/2566 วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ประจำปี 2566 ***
5.ฉ.5/2566 การนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ***
6.ฉ.4/2566 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ***
7.ฉ.3/2566 ผ่านการพิจารณาการเป็น โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับต้น (ปี 2566-2569) ***
8.ฉ.2/2566 เชียร์นักวิ่งมาราธอน ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนจันทบุรี 2023 ครั้งที่ 6 (SCENIC HALF MARATHON CHANTHABURI 2023 6th) ***
9.ฉ.1/2566 จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประชุมผู้ปกครอง ***
10.ฉ.17/2565 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ***
11.ฉ.16/2565 กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2565 ***
12.ฉ.15/2565 วันพระราชทานธงชาติไทย ***
13.ฉ.14/2565 การแข่งขันมหกรรมกีฬาประชาชนระดับอำเภอ ภายในจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 ***
14.ฉ.13/2565 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ***
15.ฉ.12/2565 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ***
16.ฉ.11/2565 รับการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ***
17.ฉ.10/2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ***
18.ฉ.9/2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ***
19.ฉ.8/2565 วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ***
20.ฉ.7/2565 โครงการจันท์ 1 วิ่งเพื่อน้อง (Chan 1 Run for Child Stronger Together) ***
21.ฉ.6/2565 การนำเสนอผลการดำเนินการกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 ***
22.ฉ.5/2565 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ***
23.ฉ.4/2565 "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2565 ***
24.ฉ.3/2565 กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ***
25.ฉ.2/2565 " จันทบุรี ซีนิค ฮาล์ฟ มาราธอน 2022 " Chanthaburi Scenic Half Marathon 2022 ***
26.ฉ.1/2565 บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ***
27.Phonics Song for Children (Official Video) Alphabet Song | Letter Sounds | Signing for babies | ASL ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.Phonics Song for Children (Official Video) Alphabet Song | Letter Sounds | Signing for babies | ASL 163
2.ฉ.16/2565 กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2565 79
3.ฉ.10/2566 “การเลือกตั้งประธานนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2566 73
4.ฉ.9/2566 “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2566 73
5.ฉ.11/2566 รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ “๑ โรงเรียน ๑ ประวัติศาสตร์” 69
6.ฉ.13/2566 รับมอบวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดศรีเมือง 68
7.ฉ.12/2566 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 67
8.ฉ.17/2565 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 66
9.ฉ.7/2566 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 60
10.ฉ.6/2566 วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ประจำปี 2566 57