สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

หัวข้อข่าว ***
1.โครงการลุกเสือจิตอาสาพระราชทาน ***
2.โครงการอบรมต้านยาเสพติด ***
3.คัดกรองนักเรียน ***
4.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ***
5.การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 ***
6.นักเรียนสมัครและทำข้อสอบpisa ***
7.ทดสอบ ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1