สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

หัวข้อข่าว ***
1.รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่ นางสาวชนมปภัทร พะโยม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ***
2.ประชุมการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 ***
3.ทีมงานสปาเก็ตโต้บริจาคขนม สมุด และสีให้นักเรียน ***
4.กิจกรรมวันนี้วันพระ 17.07.66 ***
5.คัดกรองนักเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา 2566 ***
6.ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำปี 2566 ***
7.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 17 กรกฎาคม 2566 ***
8.กิจกรรมตรวจสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ***
9.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ***
10.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566 ***
11.กิจกรรมวันกำจัดยุงลาย ปีการศึกษา 2566 ***
12.กิจกรรม "จิตอาสาใจสาธารณะ" ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566 ***
13.กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 ***
14.โครงการมอบทุน มอบธรรม ปีการศึกษา 2566 ***
15.มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ***
16.สารสัมพันธ์โรงเรียนวัดแก่งหางแมว ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ***
17.สารสัมพันธ์โรงเรียนวัดแก่งหางแมว ประจำเดือน เมษายน 2566 ***
18.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษา ***
19.การประชุมออนไลน์การสร้างสื่อวิดีโอ 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ ***
20.กิจกรรมจัดทำห้องเรียนคุณภาพตามมาตรฐานห้องเรียน และ 5 ส. ปีการศึกษา 2566 ***
21.กิจกรรมวันสำคัญพระมหากษัตริย์ : ติดตั้งป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 พระองค์ ***
22.เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ***
23.กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน : คณะกรรมการห้องคุรุสวัสดี ***
24.รับมอบข้าวสาร และไข่ไ่ก่ โครงการปับขาวให้อิ่มท้องน้องสุข ***
25.การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอนไลน์ ปีการศึกษา 2566 ***
26.กิจกรรมอบรมใหญ่วิถีพุทธสุดสัปดาห์ 26.05.66 ***
27.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงิน ด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ***
28.นิเทศภายใน เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ***
29.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ***
30.กิจกรรม "จิตอาสาใจสาธารณะ" ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566 ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.กิจกรรมชุมนุม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 263
2.กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว ปีการศึกษา 2565 175
3.สารสัมพันธ์โรงเรียนวัดแก่งหางแมว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 169
4.วันที่ 19 กันยายน 2565 การประเมิน PA ตามหลักเกณฑ์ ว.9/2564 และ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.17/2552 161
5.วันที่ 19 กันยายน 2565 ประเมินวิทยฐานะ ว.9/2564 ช่วงเปลี่ยนผ่าน (ว.21/2560) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ "ครูชำนาญการพิเศษ" 161
6.กิจกรรมงานวันเด็กปี 2566 159
7.กิจกรรม "จิตอาสาใจสาธารณะ" ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566 154
8.กิจกรรมกายบริหาร วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2565 150
9.กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 144
10.ต้นตอเด็กดี : เด็กดีต้องร่าเริง 142