สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

หัวข้อข่าว ***
1.ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอนายายอาม ***
2.ด้านการศึกษา ***
3.เรียนรู้จับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ***
4.นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 เรียนคอมพิวเตอร์ ***
5.นักเรียนวาดภาพกราฟฟิก ด้วยโปรแกรม Paint ***
6.โรงเรียนปลอดขยะ ***
7.ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ***
8.พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 ***