พยัญชนะไทยน่ารู้
Kindergarten อ.1 เปิดดู 14 ครั้ง

ช่องของ สัจจาพร ช่างหลก

วัดหนองบัวแสดงความคิดเห็น
เห็ดสามรส โป่งวัว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 11 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
กิจกรรมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย : ชุดสื่อกา

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 18 ครั้ง
วัดช้างข้าม
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านคลองกะพง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับปฐมวัย

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 11 ครั้ง
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
พยัญชนะไทยน่ารู้

Kindergarten... อ.1
เปิดดู 14 ครั้ง
วัดหนองบัว
การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 10 ครั้ง
วัดคลองขุด
คลิปการเรียนรู็ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านชำโสม
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย:ชุด

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 14 ครั้ง
วัดช้างข้าม
ลูกบอลพยัญชนะไทย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านเขามะปริง
หัดอ่าน a-z

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 11 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team