คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย
Kindergarten อ.2 เปิดดู 10 ครั้ง

ช่องของ ปาริฉัตร เกื้อกูล

บ้านเขามะปริง

-แสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


พยัญชนะไทยน่ารู้

Kindergarten... อ.1
เปิดดู 16 ครั้ง
วัดหนองบัว
กิจกรรมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย : ชุดสื่อกา

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 19 ครั้ง
วัดช้างข้าม
คลิปการเรียนรู็ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านชำโสม
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 12 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 11 ครั้ง
วัดคลองขุด
ลูกบอลพยัญชนะไทย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านคลองกะพง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับปฐมวัย

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
หัดอ่าน a-z

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย:ชุด

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 15 ครั้ง
วัดช้างข้าม
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 10 ครั้ง
บ้านเขามะปริง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team