คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับปฐมวัย
Kindergarten อ.3 เปิดดู 12 ครั้ง

ช่องของ นรากร จิตรสถาพร

วัดเสม็ดโพธิ์ศรีแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย:ชุด

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 15 ครั้ง
วัดช้างข้าม
หัดอ่าน a-z

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านคลองกะพง
พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปการเรียนรู็ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านชำโสม
การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 11 ครั้ง
วัดคลองขุด
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 10 ครั้ง
บ้านเขามะปริง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับปฐมวัย

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
พยัญชนะไทยน่ารู้

Kindergarten... อ.1
เปิดดู 16 ครั้ง
วัดหนองบัว
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 12 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
ลูกบอลพยัญชนะไทย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
กิจกรรมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย : ชุดสื่อกา

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 19 ครั้ง
วัดช้างข้าม

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team