กิจกรรมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย : ชุดสื่อการ์ดฝึกเขียน
Kindergarten อ.3 เปิดดู 18 ครั้ง


ช่องของ ศิรธิดา มาระวงษา

วัดช้างข้าม

การ์ดฝึกเขียนแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย:ชุด

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 14 ครั้ง
วัดช้างข้าม
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านคลองกะพง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับปฐมวัย

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 11 ครั้ง
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 10 ครั้ง
วัดคลองขุด
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 11 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
ลูกบอลพยัญชนะไทย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
หัดอ่าน a-z

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
พยัญชนะไทยน่ารู้

Kindergarten... อ.1
เปิดดู 15 ครั้ง
วัดหนองบัว
กิจกรรมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย : ชุดสื่อกา

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 18 ครั้ง
วัดช้างข้าม
คลิปการเรียนรู็ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านชำโสม
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านเขามะปริง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 11 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team