หัดอ่าน a-z
Kindergarten เปิดดู 7 ครั้ง

ช่องของ นิศารัตน์ ซื่อสัตย์เดชากร

บ้านวังไม้แดงแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ลูกบอลพยัญชนะไทย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 8 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
หัดอ่าน a-z

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 6 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 6 ครั้ง
วัดคลองขุด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย:ชุด

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 10 ครั้ง
วัดช้างข้าม
พยัญชนะไทยน่ารู้

Kindergarten... อ.1
เปิดดู 10 ครั้ง
วัดหนองบัว
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับปฐมวัย

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 7 ครั้ง
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านคลองกะพง
กิจกรรมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย : ชุดสื่อกา

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 13 ครั้ง
วัดช้างข้าม
พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 9 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 5 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
คลิปการเรียนรู็ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านชำโสม
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านเขามะปริง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team