ลูกบอลพยัญชนะไทย
Kindergarten อ.2 เปิดดู 12 ครั้ง

ช่องของ อังศุมาริน ดวงแก้ว

บ้านสังข์ทองแสดงความคิดเห็น
เห็ดสามรส โป่งวัว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย:ชุด

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 14 ครั้ง
วัดช้างข้าม
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 11 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 10 ครั้ง
วัดคลองขุด
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านคลองกะพง
ลูกบอลพยัญชนะไทย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
คลิปการเรียนรู็ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านชำโสม
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับปฐมวัย

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 11 ครั้ง
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
หัดอ่าน a-z

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 11 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านเขามะปริง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 11 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
พยัญชนะไทยน่ารู้

Kindergarten... อ.1
เปิดดู 15 ครั้ง
วัดหนองบัว
กิจกรรมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย : ชุดสื่อกา

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 18 ครั้ง
วัดช้างข้าม

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team