คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
Kindergarten อ.2 เปิดดู 12 ครั้ง


ช่องของ กัญญาภัทร แดงแพง

อนุบาลจันทบุรีแสดงความคิดเห็น
เห็ดสามรส โป่งวัว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 12 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
กิจกรรมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย : ชุดสื่อกา

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 19 ครั้ง
วัดช้างข้าม
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านคลองกะพง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับปฐมวัย

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
ลูกบอลพยัญชนะไทย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย:ชุด

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 15 ครั้ง
วัดช้างข้าม
คลิปการเรียนรู็ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านชำโสม
การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 11 ครั้ง
วัดคลองขุด
พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
พยัญชนะไทยน่ารู้

Kindergarten... อ.1
เปิดดู 16 ครั้ง
วัดหนองบัว
หัดอ่าน a-z

Kindergarten... อ.1
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 10 ครั้ง
บ้านเขามะปริง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team