การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ภาพยนตร์ ทุกระดับชั้น เปิดดู 2 ครั้ง

Creator : พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1


    

ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดเกาะขวาง


แสดงความคิดเห็น
เห็ดสามรส โป่งวัว ราคา 40 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


Message สื่อรักแทนใจ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดจ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
เกือบสายเกินไป ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดท่าศาล...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์
เปิดดู 2 ครั้ง
Secret of Classrcom M.3/1 ภาพยนตร์โดย : โรงเรีย...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
นิทานต้านทุจริต ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนอนุบาลบ้า...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 1 ครั้ง
ที่ว่าง(พิเศษ) ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดจันทนาร...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
รับ - ผิด - ชอบ (หนังสั้นเด็กวัดจันทนารามฯ)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
เด็กดีมีวินัย ใครก็รัก ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ภาพยนตร์โดย :...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
นักรบ 800 THE EIGHT HUNDRED - หนังเต็ม HD (Phra...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
Space Time หยุดความคิดพิชิตจักรวาล ภาพยนตร์โดย ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
ฉลาดเกมส์โกง ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดหนองคัน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลับพลา The Movie...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
กลโกง 2020 ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาร...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
The Winer (ภาพยนตร์สั้นบ้านคลองลาว)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
เด็กดีศรีโป่งวัว ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านโป่ง...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
The Time ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดหนองบัว...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
คนที่(ไม่)คู่ควร ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านแก้ว...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
ปัจจัย ๕ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาโป...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
CHEAT TEST ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านต้นกระบก...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
จิตอาสาชวนน้องสร้างงาน ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวั...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
เ(ก)รียนโกง ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
เกรซี่และชิปปี้เพื่อนรัก ภาพยนตร์โดย : โรงเรียน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพยนตร์โดย : โ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
อาชวะ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดท่าแคลง...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
ขอโทษโพย ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านเขามะปริง...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
ขยะ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
น้ำนม น้ำใจ ไม่โกง ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านช่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
เด็กยุคใหม่หัวใจสุจริต ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
NO เลือกไม่ เพื่อ ใช่ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัด...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
หน้าที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ภาพยนตร์โดย : โรงเ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 1 ครั้ง
ไม่แซงคิวก็เร็วได้ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดไผ่...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
กลโกง ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนวัดหนองแหวน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 1 ครั้ง
Fighting Man สู้เพื่อฝัน ภาพยนตร์โดย : โรงเรียน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 3 ครั้ง
การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม ภาพยนตร์โดย : โ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตตอนการทำเวร...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 1 ครั้ง
จุดเปลี่ยน (The transition) ภาพยนตร์โดย : โรงเร...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง
เพราะเธอ ภาพยนตร์โดย : โรงเรียนบ้านวังไม้แดง...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 2 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform