การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งมือ
นาฏศิลป์ ม.3 เปิดดู 85 ครั้ง    


แสดงความคิดเห็น
ปั้นขลิบ ราคา 0 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งมือ...
สฤษดิเดช
นาฏศิลป์ (ม.3)
เปิดดู 85 ครั้ง
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ...
สฤษดิเดช
นาฏศิลป์ (ม.3)
เปิดดู 67 ครั้ง
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ...
สฤษดิเดช
นาฏศิลป์ (ม.3)
เปิดดู 104 ครั้ง
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ การตั้งมือ...
สฤษดิเดช
นาฏศิลป์ (ม.3)
เปิดดู 86 ครั้ง
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง...
สฤษดิเดช
นาฏศิลป์ (ม.3)
เปิดดู 114 ครั้ง
ความสำคัญของนาฏยศัพท์...
สฤษดิเดช
นาฏศิลป์ (ม.3)
เปิดดู 88 ครั้ง
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง...
สฤษดิเดช
นาฏศิลป์ (ม.3)
เปิดดู 68 ครั้ง
ความสำคัญของนาฏยศัพท์...
สฤษดิเดช
นาฏศิลป์ (ม.3)
เปิดดู 70 ครั้ง
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงล่าง...
สฤษดิเดช
นาฏศิลป์ (ม.3)
เปิดดู 64 ครั้ง
ประวัติรำวงมาตรฐาน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
นาฏศิลป์ (ป.6)
เปิดดู 100 ครั้ง
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ จีบหงาย...
สฤษดิเดช
นาฏศิลป์ (ม.3)
เปิดดู 56 ครั้ง
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ จีบคว่ำ...
สฤษดิเดช
นาฏศิลป์ (ม.3)
เปิดดู 68 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform