การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงล่าง
นาฏศิลป์ ม.3 เปิดดู 10 ครั้ง


ช่องของ ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ จีบคว่ำ

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช
ความสำคัญของนาฏยศัพท์

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 8 ครั้ง
สฤษดิเดช
ประวัติรำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์... ป.6
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 9 ครั้ง
สฤษดิเดช
เรื่อง รำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 4 ครั้ง
สฤษดิเดช
ความสำคัญของนาฏยศัพท์

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 8 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งมือ

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ การตั้งมือ

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 12 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ จีบหงาย

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 9 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงล่าง

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team