การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ
นาฏศิลป์ ม.3 เปิดดู 9 ครั้ง


ช่องของ ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ประวัติรำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์... ป.6
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ การตั้งมือ

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 11 ครั้ง
สฤษดิเดช
ความสำคัญของนาฏยศัพท์

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 7 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงล่าง

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 9 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 7 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ จีบคว่ำ

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 9 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ จีบหงาย

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 8 ครั้ง
สฤษดิเดช
ความสำคัญของนาฏยศัพท์

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 7 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงกลาง

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 9 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งมือ

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 10 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 9 ครั้ง
สฤษดิเดช
เรื่อง รำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 3 ครั้ง
สฤษดิเดช
การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ตั้งวงบนตัวพระ

นาฏศิลป์... ม.3
เปิดดู 14 ครั้ง
สฤษดิเดช

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team