Let Learn Present Continuos Tense!
ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น เปิดดู 95 ครั้ง

OBEC Content Center Channel

คลังสื่อ OBEC Content Center


    

ข้อมูลทั่วไป
ผู้เขียน
อัญญรัตน์ สมศักดิ์
สำนักพิมพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ, ประถมศึกษาปีที่ 4, ประถมศึกษาปีที่ 5, ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 2, มัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 4, มัธยมศึกษาปีที่ 5, มัธยมศึกษาปีที่ 6


แสดงความคิดเห็น
กระหรี่พับ ไส้เผือกกวน ราคา 5 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
วาดภาพสีไม้แบบกล้วยๆ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ศิลปะ (ป.6)
เปิดดู 99 ครั้ง
เรขาคณิต...
คลังสื่อ OBEC Content Center
คณิตศาสตร์ (ป.3)
เปิดดู 97 ครั้ง
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเครื่องดนตรีประกอบจังหวะแ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ดนตรีไทย (ป.6)
เปิดดู 102 ครั้ง
การสร้างรายได้ด้วยภาพกราฟิก...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 98 ครั้ง
CODING ไขรหัสลับ เที่ยวกาญจนบุรี ชั้น ป.6...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาการคำนวณ (ป.6)
เปิดดู 105 ครั้ง
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ดนตรีสากล (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 108 ครั้ง
MY BODY ร่างกายของฉัน...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (อ.2)
เปิดดู 99 ครั้ง
รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 102 ครั้ง
ความหมายเเละชนิดคำกริยา...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (ป.6)
เปิดดู 106 ครั้ง
How do you go to school ?...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 99 ครั้ง
ประวัติรำวงมาตรฐาน...
คลังสื่อ OBEC Content Center
นาฏศิลป์ (ป.6)
เปิดดู 100 ครั้ง
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
ของเล่นของใช้...
คลังสื่อ OBEC Content Center
การงานพื้นฐานอาชีพ (อ.3)
เปิดดู 100 ครั้ง
การทดลองบ้านนักวิทย์น้อย...
คลังสื่อ OBEC Content Center
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 102 ครั้ง
เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 105 ครั้ง
ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม...
คลังสื่อ OBEC Content Center
คณิตศาสตร์ (ป.5)
เปิดดู 101 ครั้ง
การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 100 ครั้ง
ดนตรีพื้นเมือง | ดนตรีพื้นเมืองภาคต่างๆของไทย...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ศิลปะ (ป.5)
เปิดดู 2 ครั้ง
แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 100 ครั้ง
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (ป.5)
เปิดดู 107 ครั้ง
Reduce, Reuse and Recycle...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 99 ครั้ง
การเรียนรู้ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารด้วยวิดีโอโ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
การงานพื้นฐานอาชีพ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 99 ครั้ง
เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (ป.6)
เปิดดู 98 ครั้ง
นิทานเรื่องน้องแนนกับหัวแครอทยักษ์...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (ป.1)
เปิดดู 101 ครั้ง
มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาการคำนวณ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 102 ครั้ง
สัตว์รอบตัวเรา...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 99 ครั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดิน...
คลังสื่อ OBEC Content Center
การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.1)
เปิดดู 102 ครั้ง
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 103 ครั้ง
หนูน้อยรีไซเคิล...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 102 ครั้ง
วัฏจักรของน้ำ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)
เปิดดู 103 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 104 ครั้ง
community1 | interesting places in the communit...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ม.2)
เปิดดู 98 ครั้ง
อ่านและร้องโน้ตสากล...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ดนตรีสากล (ม.1)
เปิดดู 99 ครั้ง
ภาพยนตร์สั้น รู้เท่าทันสื่อ ตอน ติดเกม...ชีวิตเ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
สารคดี (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 100 ครั้ง
บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย หมวดตำแหน่ง-อาชีพ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (อ.2)
เปิดดู 102 ครั้ง
เพลงกำเนิดพลายงาม...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (ป.6)
เปิดดู 100 ครั้ง
Let Learn Present Continuos Tense!...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 95 ครั้ง
MY BODY ร่างกายของฉัน...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (อ.3)
เปิดดู 97 ครั้ง
ออกกำลังกาย...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ประวัติศาสตร์ (ป.6)
เปิดดู 127 ครั้ง
ทัศนธาตุ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ศิลปะ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 99 ครั้ง
ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)
เปิดดู 99 ครั้ง
การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดเปลี่ยนสี...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.2)
เปิดดู 103 ครั้ง
พัฒนาการเรียนรู้กีตาร์พื้นฐาน ผ่าน แอปพลิเคชั่น...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ดนตรีสากล (ม.2)
เปิดดู 97 ครั้ง
ศิลปินช่างสังเกตุ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ศิลปะ (ม.1)
เปิดดู 106 ครั้ง
สื่อประกอบการเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศ...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)
เปิดดู 103 ครั้ง
Alphabets (Phonics)...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาต่างประเทศ (ม.2)
เปิดดู 100 ครั้ง
การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)
เปิดดู 103 ครั้ง
ระบบทางเทคโนโลยี...
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)
เปิดดู 107 ครั้ง
สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป. ๕...
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาไทย (ป.5)
เปิดดู 105 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform