Let Learn Present Continuos Tense!
ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น เปิดดู 13 ครั้ง

OBEC Content Center Channel

คลังสื่อ OBEC Content Center

ข้อมูลทั่วไป
ผู้เขียน
อัญญรัตน์ สมศักดิ์
สำนักพิมพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ, ประถมศึกษาปีที่ 4, ประถมศึกษาปีที่ 5, ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 2, มัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 4, มัธยมศึกษาปีที่ 5, มัธยมศึกษาปีที่ 6แสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


การใช้นวัตกรรม วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา... ม.3
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การเรียนรู้ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารด้วยวิดีโอโ

การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
พัฒนาการเรียนรู้กีตาร์พื้นฐาน ผ่าน แอปพลิเคชั่น

ดนตรีสากล... ม.2
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
มารู้จักกับโปรแกรม Scratch EP.1

วิทยาการคำนวณ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 17 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
เทคโนโลยีคืออะไร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วาดภาพสีไม้แบบกล้วยๆ

ศิลปะ... ป.6
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

สังคมศึกษา ศาสนา แ... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ทัศนธาตุ

ศิลปะ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 12 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
สัตว์รอบตัวเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ... ม.2
เปิดดู 21 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
สื่อประกอบการเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล

ดนตรีสากล... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 17 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป. ๕

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
วิทยาการคำนวณชวนคิด เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเปร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 17 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ประวัติรำวงมาตรฐาน

นาฏศิลป์... ป.6
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดเปลี่ยนสี

วิทยาศาสตร์และเทคโ... อ.2
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การทดลองบ้านนักวิทย์น้อย

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
สื่อสร้างสรรค์ ฐานประสบการณ์แห่งชีวิต เรื่อง กา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.4
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาษาถิ่น

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 18 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
อ่านและร้องโน้ตสากล

ดนตรีสากล... ม.1
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
Alphabets (Phonics)

ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การประกอบอาหาร

การงานพื้นฐานอาชีพ... ป.6
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย หมวดตำแหน่ง-อาชีพ

ภาษาไทย... อ.2
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ของเล่นของใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ... อ.3
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติที่บูรณา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การหลอกลวงออนไลน์บนโลกไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
รอยเท้าดิจิทัล digital footprint

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การตัดต่อวีดีโอด้วยแอ็พ capcut by ครูอนัน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ... อ.2
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ภาพยนตร์สั้น รู้เท่าทันสื่อ ตอน ติดเกม...ชีวิตเ

สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 15 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ศิลปินช่างสังเกตุ

ศิลปะ... ม.1
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเครื่องดนตรีประกอบจังหวะแ

ดนตรีไทย... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
หนูน้อยรีไซเคิล

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
การสร้างรายได้ด้วยภาพกราฟิก

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ออกกำลังกาย

ประวัติศาสตร์... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
What are you doing ?

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
นิทานเรื่องน้องแนนกับหัวแครอทยักษ์

ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 14 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
community1 | interesting places in the communit

ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 13 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ป.6 By ครูกวาง

ศิลปะ... ป.6
เปิดดู 17 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center
ระบบทางเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 16 ครั้ง
คลังสื่อ OBEC Content Center

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team