การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน
ภาษาต่างประเทศ ป.2 เปิดดู 22 ครั้ง

ช่องของ ขนิษฐา เสาร์ประโคน

วัดเกาะโตนดแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


Things for classroom

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 110 ครั้ง
สฤษดิเดช1
Healthy and Unhealthy

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
พยัญชนะอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 63 ครั้ง
บ้านตาเลียว
Classroom Language

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 33 ครั้ง
สฤษดิเดช
color (สี)

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านตาเลียว
Let Learn Present Continuos Tense2!

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 84 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
How do you go to school ?

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 83 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Pollution

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบวกและการลบแบบมีการกระจายมากกว่า1 หลัก

ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ... อ.3
เปิดดู 81 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
preposition of place

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 78 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
Writing Recipe

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Days of the week

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 59 ครั้ง
สฤษดิเดช
การใช้ a , an

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 55 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเขียน A - Z พิมพ์ใหญ่

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
สฤษดิเดช
Colors

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 81 ครั้ง
สฤษดิเดช
What are you doing ?

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 84 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 89 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำทักทาย

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 100 ครั้ง
บ้านตาเลียว
Is reading skill important?

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Number 1-20

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 56 ครั้ง
สฤษดิเดช
Alphabets (Phonics)

ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 84 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ... อ.2
เปิดดู 81 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำศัพท์เรื่องสัตว์

ภาษาต่างประเทศ... อ.2
เปิดดู 48 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
Reduce, Reuse and Recycle

ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 83 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 87 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
community1 | interesting places in the communit

ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 82 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วันทั้งเจ็ด

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 99 ครั้ง
บ้านตาเลียว
Let Learn Present Continuos Tense!

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 80 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Shapes

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 96 ครั้ง
สฤษดิเดช
ทายสีกับครูโบ อ.2

ภาษาต่างประเทศ... อ.2
เปิดดู 83 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
What I Learn_English_P.5

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดหนองสีงา
Let's celebrate our Christmas Day!

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Numbers

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 64 ครั้ง
บ้านตาเลียว
My Body

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 106 ครั้ง
บ้านตาเลียว
Classroom Objects

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team