การเขียน A - Z พิมพ์ใหญ่
ภาษาต่างประเทศ ป.1 เปิดดู 33 ครั้ง

ช่องของ กนกวรรณ นิสสัย

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรขมิ้น

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


What are you doing ?

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำศัพท์เรื่องสัตว์

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 52 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
Classroom Objects

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 98 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Let Learn Present Continuos Tense!

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 86 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Let Learn Present Continuos Tense2!

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วันทั้งเจ็ด

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
Number 1-20

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 61 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำทักทาย

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 112 ครั้ง
บ้านตาเลียว
How do you go to school ?

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Numbers

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 74 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การใช้ a , an

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 59 ครั้ง
สฤษดิเดช
Is reading skill important?

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Days of the week

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 63 ครั้ง
สฤษดิเดช
MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ... อ.3
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบวกและการลบแบบมีการกระจายมากกว่า1 หลัก

ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
Alphabets (Phonics)

ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Reduce, Reuse and Recycle

ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Shapes

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 102 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเขียน A - Z พิมพ์ใหญ่

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 33 ครั้ง
สฤษดิเดช
Things for classroom

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 115 ครั้ง
สฤษดิเดช
Writing Recipe

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Colors

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 87 ครั้ง
สฤษดิเดช
พยัญชนะอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 65 ครั้ง
บ้านตาเลียว
My Body

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 117 ครั้ง
บ้านตาเลียว
color (สี)

ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 101 ครั้ง
บ้านตาเลียว
community1 | interesting places in the communit

ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
MY BODY ร่างกายของฉัน

ภาษาต่างประเทศ... อ.2
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Classroom Language

ภาษาต่างประเทศ... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
สฤษดิเดช
Let's celebrate our Christmas Day!

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 98 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
preposition of place

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 83 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สภาพอากาศ (Weathers)

ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Healthy and Unhealthy

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
What I Learn_English_P.5

ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 100 ครั้ง
วัดหนองสีงา
ทายสีกับครูโบ อ.2

ภาษาต่างประเทศ... อ.2
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
Pollution

ภาษาต่างประเทศ... -
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team