การใช้ a , an
ภาษาต่างประเทศ ป.1 เปิดดู 67 ครั้ง


    


แสดงความคิดเห็น
เกลือหอมปรับอากาศกลิ่นซากุระ "Nongsinga Aroma" ราคา 20 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


วิดีโอประกอบการสอนเรื่อง การทักทาย (Greeting)...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.1)
เปิดดู 105 ครั้ง
Food and Drink...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ป.4)
เปิดดู 5 ครั้ง
Classroom Objects...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 106 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 6 ครั้ง
Festivals and Celebrations...
โรงเรียนวัดโขมง
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 4 ครั้ง
การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.จันทบุรี เขต 1...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (ป.6)
เปิดดู 4 ครั้ง
คำทักทาย...
บ้านตาเลียว
ภาษาต่างประเทศ (ป.2)
เปิดดู 165 ครั้ง
MY BODY ร่างกายของฉัน...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (อ.3)
เปิดดู 97 ครั้ง
ทายสีกับครูโบ อ.2...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ (อ.2)
เปิดดู 99 ครั้ง
Healthy and Unhealthy...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาษาต่างประเทศ
เปิดดู 105 ครั้ง
preposition of place...
อนุบาลบ้านหนองคล้า
ภาษาต่างประเทศ (ป.5)
เปิดดู 93 ครั้ง