คลังเพลย์ลิสต์
ลำดับ หัวข้อการส่งงาน สร้างวันที่ เพลย์ลิสต์ของ
1  https://www.youtube.com/watch?v=VhU6hMZzeUA&t=23s 2023-06-16 นิสารัตน์ เกี้ยงกรแก้ว
2  ตามรอยประวัติศาสตร์วัดแก่ง 2023-06-16 เกียรติศักดิ์ สำราญ
3  รายการที่ฉันชอบดูเป็นพิเศษ 2024-03-14 พรณรงค์ ทรัพย์คง
4  บาร์โมเดล (Bar Model) 2024-03-23 ขวัญฤดี ไชยชาญ
5  เวทย์คณิต 2024-03-23 ขวัญฤดี ไชยชาญ
6  คลังบทเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2024-03-23 สกุลยา ผลบุญ
7  ข้อมูลการนิเทศโรงเรียน 2024-03-24 พรณรงค์ ทรัพย์คง

CHAN1 PLAY Education Platform | CHAN1 TEAM CREATOR