คลังสื่อโรงเรียนบ้านประแกต (จำนวน 5 เรื่อง)
วงดุริยางค์เยาวชนจังหวัดจันทบุรี

 (ทุกระดับชั้น)

Creator โกเมท มิ้นคง

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการสอน

- (ป.2)

Creator วิลาวัลย์ ช้อยเชื้อดี

เปิดดู 2 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำประแกต

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.2)

Creator วิลาวัลย์ ช้อยเชื้อดี

เปิดดู 15 ครั้ง

วีดีโอการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ (ป.6)

Creator วสินท์ ภู่ระหงษ์

เปิดดู 108 ครั้ง

ชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองประแกด_โรงเรียนบ้านประแกต

ประวัติศาสตร์ (ป.2)

Creator วิลาวัลย์ ช้อยเชื้อดี

เปิดดู 264 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR