การใช้งาน obec content center
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 84 ครั้ง


Creator : พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1


    


แสดงความคิดเห็น
ปุ๋ยมูลไส้เดือน โรงเรียนบ้านแก้ว ราคา 25 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 9 ครั้ง
การอัปโหลดสื่อการสอน และใบงานขึ้นในระบบ Obec Co...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 68 ครั้ง
แนะนำการใช้งานระบบ OBEC Content Center...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 60 ครั้ง
การติดตั้งแอปพลิเคชัน OBEC Content Center | สำห...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 55 ครั้ง
การลงทะเบียนผู้ใช้งาน Obec Content Center...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 68 ครั้ง
สอนการใช้งาน obec content center ตรงประเด็นเข้า...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 65 ครั้ง
การสร้างสื่อ Obec Content Center...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 67 ครั้ง
"OBEC Content Center" ดิจิทัลแพลตฟอร์...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 60 ครั้ง
การใช้งาน obec content center...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คู่มือการเรียนรู้ (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 84 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform