การใช้งาน obec content center
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 14 ครั้ง


ช่องของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1แสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


การลงทะเบียนผู้ใช้งาน Obec Content Center

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สอนการใช้งาน obec content center ตรงประเด็นเข้า

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การสร้างสื่อ Obec Content Center

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 8 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การใช้งาน obec content center

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
"OBEC Content Center" ดิจิทัลแพลตฟอร์

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การอัปโหลดสื่อการสอน และใบงานขึ้นในระบบ Obec Co

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 9 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
แนะนำการใช้งานระบบ OBEC Content Center

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การติดตั้งแอปพลิเคชัน OBEC Content Center | สำห

คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 9 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team