การงานอาชีพ ป.4 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้
การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4 เปิดดู 1 ครั้ง


Creator : ปณิตา วรัจฉรียกุล

วัดบูรพาพิทยาราม


    


แสดงความคิดเห็น

การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการปลูก...
วัดบูรพาพิทยาราม
การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.4)
เปิดดู 2 ครั้ง
เครื่องมือทางการเกษตรน่ารู้...
วัดบูรพาพิทยาราม
การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.5)
เปิดดู 3 ครั้ง
การซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่าง...
วัดบูรพาพิทยาราม
การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.5)
เปิดดู 2 ครั้ง
งานเกษตรเรื่องประเภทของพืช...
วัดบูรพาพิทยาราม
การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.5)
เปิดดู 2 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform