ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน By Point of View x PGVIM
ดนตรีสากล ทุกระดับชั้น เปิดดู 8 ครั้ง


Creator : Pornnarong Supkong

โรงเรียนวัดแขมหนู


    

ยุคสมัยของดนตรีตะวันตก

เนื่องจากโครงสร้างของดนตรีตะวันตกมีการพัฒนาเปลี่ยนไปเสมอ ตามแนวความคิดของผู้ประพันธ์เพลง จึงทำให้เกิดเป็นลักษณะของดนตรีในแต่ละยุคขึ้นมา การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของบทเพลงในแต่ละยุค จะช่วยให้ทีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของดนตรีในแต่ละยุค ดังนี้

1. ยุคกลาง (Middle Ages) ยุคนี้คือ ช่วงเวลาระหว่างศตวรรษที่ 5-15 (ราว ค.ศ. 450-1400) อาจเรียกว่า ยุคเมดิอีวัล (Medieval Period) ดนตรีในยุคนี้เป็น vocal polyphony คือ เป็นเพลงร้องโดยมีแนวทำนองหลายแนวสอดประสานกัน ซึ่งพัฒนามาจากเพลงสวด (Chant) และเป็นเพลงแบบมีทำนองเดียว (Monophony) ในระยะแรกเป็นดนตรีที่ไม่มีอัตราจังหวะ (Non-metrical) ในระยะต่อมาใช้อัตราจังหวะ ¾ ต่อมาในศตวรรษที่ 14 มักใช้อัตราจังหวะ 2/4 เพลงร้องพบได้ทั่วไป และเป็นที่นิยมมากกว่าเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรี รูปแบบของเพลงเป็นแบบล้อทำนอง (Canon) นักดนตรีที่ควรรู้จักคือ มาโซท์และแลนดินี

2. ยุครีเนซองค์ (Renaissance Period) เป็นดนตรีในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 (ราว ค.ศ. 1450-1600) การสอดประสาน(Polyphony) ยังเป็นลักษณะของเพลงในยุคนี้โดยมีการล้อกันของแนวทำนองเดียวกัน (Imitative style)ลักษณะบันไดเสียงเป็นแบบโหมด(Modes) ยังไม่นิยมแบบบันไดเสียง(Scales) การประสานเสียงเกิดจากแนวทำนองแต่ละแนวสอดประสานกัน มิได้เกิดจากการใช้คุณสมบัติของคอร์ด ลักษณะของจังหวะมีทั้งเพลงแบบมีอัตราจังหวะ และไม่มีอัตราจังหวะ ลักษณะของเสียงเกี่ยวกับความดังค่อย ยังมีน้อยไม่ค่อยพบ ลักษณะของเพลงมีความนิยมพอๆกัน ระหว่างเพลงร้องและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรี เริ่มมีการผสมวงเล็กๆ เกิดขึ้น นักดนตรีที่ควรรู้จักคือ จอสกิน–เดอส์ เพรซ์ ปาเลสตรินา และเบิร์ด

3. ยุคบาโรค (Baroque Period) เป็นยุคของดนตรีในระหว่างศตวรรษที่17-18 (ราว ค.ศ. 1600-1750) การสอดประสาน เป็นลักษณะที่พบได้เสมอในปลายยุค ช่วงต้นยุคมีการใช้ลักษณะการใส่เสียงประสาน(Homophony) เริ่มนิยมการใช้เสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ แทนการใช้โหมดต่างๆ การประสานเสียงมีหลักเกณฑ์เป็นระบบ มีการใช้เสียงหลัก (Tonal canter) อัตราจังหวะเป็นสิ่งสำคัญของบทเพลง การใช้ลักษณะของเสียงเกี่ยวกับความดังค่อย เป็นลักษณะของความดัง–ค่อย มากกว่าจะใช้ลักษณะค่อยๆ ดังขึ้นหรือค่อยๆลง (Crescendo, diminuendo)ไม่มีลักษณะของความดังค่อยอย่างมาก (Fortissimo, pianisso) บทเพลงบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเป็นที่นิยมมากขึ้น บทเพลงร้องยังคงมีอยู่และเป็นทีนิยมเช่นกัน นิยมการนำวงดนตรีเล่นผสมกับการเล่นเดี่ยวของกลุ่ม เครื่องดนตรี 2-3 ชิ้น(Concerto grosso) นักดนตรีที่ควรรู้จัก คือ มอนเมแวร์ดี คอเรลลี วิวัลดี บาค ฮันเดล


แสดงความคิดเห็น
เค้กมะปี๊ดจี๊ดเมืองจันท์ ราคา 29 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


พัฒนาการเรียนรู้กีตาร์พื้นฐาน ผ่าน แอปพลิเคชั่น...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ดนตรีสากล (ม.2)
เปิดดู 97 ครั้ง
KYOTO TACHIBANA S.H.S BAND | 【京都橘高校 吹奏楽部の卒業公演】挑...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ดนตรีสากล (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 11 ครั้ง
ทดลองสร้างบทเรียนจากมือถือ Android...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ดนตรีสากล (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 38 ครั้ง
เทคนิค การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รายด...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ดนตรีสากล (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 99 ครั้ง
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ดนตรีสากล (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 108 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบ...
โรงเรียนวัดแขมหนู
ดนตรีสากล (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 8 ครั้ง
อ่านและร้องโน้ตสากล...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ดนตรีสากล (ม.1)
เปิดดู 99 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform