ศิลปะ1 หน่วยที่1เพลงสากล และการปฏิบัติตามตัวโน้ต
ดนตรีสากล เปิดดู 30 ครั้ง

ช่องของ ณรัตน์ธนพร อันทะศรี

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
ชาใบเปปเปอร์มิ้นท์

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ทดลองสร้างบทเรียนจากมือถือ Android

ดนตรีสากล... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
อ่านและร้องโน้ตสากล

ดนตรีสากล... ม.1
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล

ดนตรีสากล... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 101 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เทคนิค การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รายด

ดนตรีสากล... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
พัฒนาการเรียนรู้กีตาร์พื้นฐาน ผ่าน แอปพลิเคชั่น

ดนตรีสากล... ม.2
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team