ทดลองสร้างบทเรียนจากมือถือ Android
ดนตรีสากล ทุกระดับชั้น เปิดดู 33 ครั้ง


ช่องของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เป็นการทดลองทำงานจากมือถือ Android ได้ผลดีน่าเหลือเชื่อแสดงความคิดเห็น
กล้วยส้มอารมณ์ดี

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


อ่านและร้องโน้ตสากล

ดนตรีสากล... ม.1
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล

ดนตรีสากล... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 101 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เทคนิค การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รายด

ดนตรีสากล... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
พัฒนาการเรียนรู้กีตาร์พื้นฐาน ผ่าน แอปพลิเคชั่น

ดนตรีสากล... ม.2
เปิดดู 91 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ทดลองสร้างบทเรียนจากมือถือ Android

ดนตรีสากล... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team