ไก่กระต๊ากจากจานกระดาษ
ศิลปะ อ.3 เปิดดู 5 ครั้ง


ช่องของ เกศแก้ว ประสิ่งชอบ

บ้านตาเลียวแสดงความคิดเห็น
เห็ดสามรส โป่งวัว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ทัศนธาตุ

ศิลปะ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ป.6 By ครูกวาง

ศิลปะ... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สีน้ำ

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านตาเลียว
แรงและพลังงาน

ศิลปะ... อ.3
เปิดดู 6 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เทคนิคสีไม้

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สนุกกับสีชอล์ก

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 6 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทัศนะธาตุ

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 2 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ศิลปินช่างสังเกตุ

ศิลปะ... ม.1
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ไก่กระต๊ากจากจานกระดาษ

ศิลปะ... อ.3
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาพพิมพ์ฟองสบู่

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วาดภาพสีไม้แบบกล้วยๆ

ศิลปะ... ป.6
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team