สีน้ำ
ศิลปะ ป.4 เปิดดู 8 ครั้ง


ช่องของ กิ่งทอง กิจจานนท์

บ้านตาเลียวแสดงความคิดเห็น
C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ทัศนะธาตุ

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 2 ครั้ง
บ้านตาเลียว2
แรงและพลังงาน

ศิลปะ... อ.3
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เทคนิคสีไม้

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สีน้ำ

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 8 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วาดภาพสีไม้แบบกล้วยๆ

ศิลปะ... ป.6
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพพิมพ์ฟองสบู่

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ศิลปินช่างสังเกตุ

ศิลปะ... ม.1
เปิดดู 15 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ไก่กระต๊ากจากจานกระดาษ

ศิลปะ... อ.3
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทัศนธาตุ

ศิลปะ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สนุกกับสีชอล์ก

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 6 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ป.6 By ครูกวาง

ศิลปะ... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team