ทัศนะธาตุ
ศิลปะ ป.4 เปิดดู 4 ครั้ง


ช่องของ กิ่งทอง กิจจานนท์

บ้านตาเลียวแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


แรงและพลังงาน

ศิลปะ... อ.3
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วาดภาพสีไม้แบบกล้วยๆ

ศิลปะ... ป.6
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เทคนิคสีไม้

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ศิลปินช่างสังเกตุ

ศิลปะ... ม.1
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ทัศนธาตุ

ศิลปะ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ป.6 By ครูกวาง

ศิลปะ... ป.6
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภาพพิมพ์ฟองสบู่

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทัศนะธาตุ

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สนุกกับสีชอล์ก

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 8 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สีน้ำ

ศิลปะ... ป.4
เปิดดู 10 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ไก่กระต๊ากจากจานกระดาษ

ศิลปะ... อ.3
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านตาเลียว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team