อีแปะมีชีวิต


รายละเอียดสินค้า


อีแปะมีชีวิต
           อีแปะคือ ภูมิปัญญาที่ชาวบ้านทำขึ้นมาใช้ล่อเชื้อหอยนางรมที่อยู่ในคลองให้มาเกาะอาศัย โดยนำปูนซีเมนต์และทรายมาผสมกับน้ำแล้วหยอดเป็นแป้นบนเชือก
ขายในราคาพวงละ 1 บาท 

วัสดุ
ทรายละเอียด 
ปูนซีเมนต์
น้ำ
เชือก
ขัน
ช้อน
กระดาษรูปสินค้า

C Shop

C Shop

C Shop

C Shop

สั่งซื้อสินค้าจาก C SHOP

ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนวัดหนองคัน
ราคา 1.00 บาท


สินค้าอื่น ๆ ของ
โรงเรียนวัดหนองคัน

อีแปะมีชีวิต

ราคา 1 บาทผลิตภัณฑ์โรงเรียนวัดหนองคัน | 1 โรงเรียน สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ