จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง


รายละเอียดสินค้า

ประโยชน์ของน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีดังนี้
  1. ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืชได้ดีทำให้เปลือกหรือลำต้นแข็งแรง ทนต่อการกัดกินของแมลง
  2. ช่วยกระตุ้นเซลล์เจริญบริเวณปลายรากพืชให้ขยายตัวและแตกแขนงได้ดีทำให้มีรากฝอยที่หากินเก่งจำนวนมาก จึงทำให้พืชสามารถเพิ่มผลผลิตได้ดีเนื่องจากการสะสมอาหารได้มาก
  3. สามารถใช้แทนปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรีย คือ ปุ๋ยสังเคราะห์ที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนในอัตราที่สูง โดยจุลินทรีย์ใช้หลักการย่อยสลายกลุ่มก๊าซของเสียให้เป็นไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักของพืช
  4. นำจุลินทรีย์ไปใช้ผสมผสานร่วมกับน้ำหมักหรือปุ๋ยสูตรต่างๆจะทำให้ผลผลิตยิ่งเพิ่ม และคุณภาพผลิตดีขึ้นตามด้วย
  5. ลดต้นทุนการผลิตเมื่อใช้เป็นประจำและต่อเนื่อง สามารถลดการใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆ ลงได้สูงสุด 50% ทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลง กำไรเพิ่มมากขึ้น
  6. ช่วยในการบำบัดน้ำเสียได้ทั้งกับน้ำเสียที่อยู่ทั่วไปในท่อ บ่อปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือกับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมก็ได้
  7. ช่วยย่อยสลายของเสียในดินโดยเฉพาะกลุ่มก๊าซไข่เน่า หรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะเข้าไปทำลายกำจัดก๊าซไฮโดรเจนโดยนำของเสียนั้นมาเป็นพลังงานใช้ในการเจริญเติบโตและแบ่งเซลล์ และขับของเสียออกมาให้อยู่ในรูปกลุ่มโกรทฮอร์โมน (growth hormone) ที่มีประโยชน์ต่อพืช
  8. ช่วยลดสภาวะโลกร้อน เนื่องจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงย่อยสลายทำลายโครงสร้างของก๊าซมีเทน (methane) ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ เป็นตัวทำลายชั้นบรรยากาศของโลกเรา และมีอยู่มากในท้องนาที่มีน้ำขังอยู่ เพียงแค่เกษตรกรนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปใส่ในนา นอกจากจะทำให้ต้นข้าวเติบโตแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการช่วยปกป้องโลกของเราได้ด้วย
รูปสินค้า

C Shop

C Shop

C Shop

C Shop

สั่งซื้อสินค้าจาก C SHOP

ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ราคา 35.00 บาท


สินค้าอื่น ๆ ของ
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ราคา 35 บาทผลิตภัณฑ์โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น | 1 โรงเรียน สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ