เค้กมะปี๊ดจี๊ดเมืองจันท์


รายละเอียดสินค้า

เค้กอร่อย ต้องยกให้เค้กมะปี๊ดจี๊ดเมืองจันท์ สะอาด อร่อย มีคุณภาพ นำวัตถุดิบในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีมาแปรรูปให้น่ารับประทานและเพิ่มมูลค่าให้พืชพื้นเมือง


รูปสินค้า

C Shop

C Shop

C Shop

C Shop

สั่งซื้อสินค้าจาก C SHOP

ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนวัดรำพัน
ราคา 29.00 บาท


สินค้าอื่น ๆ ของ
โรงเรียนวัดรำพัน

เยลลี่มะปี๊ดจี๊ดเมืองจันท์

ราคา 39 บาท

คุกกี้มะปี๊ดจี๊ดเมืองจันท์

ราคา 49 บาท

เค้กมะปี๊ดจี๊ดเมืองจันท์

ราคา 29 บาทผลิตภัณฑ์โรงเรียนวัดรำพัน | 1 โรงเรียน สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ