การอ่านจับใจความสำคัญ
ภาษาไทย - เปิดดู 94 ครั้ง

ช่องของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

การอ่านจับใจความสำคัญ สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแสดงความคิดเห็น
ชาใบเปปเปอร์มิ้นท์

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


แม่ ก กา

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 45 ครั้ง
บ้านตาเลียว0
การสอนสำนวนสุภาษิต

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 31 ครั้ง
สฤษดิเดช0
วรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวก ม.2 (1)

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 90 ครั้ง
สฤษดิเดช
ม.1 ภาษาไทย 01.นิราศภูเขาทอง

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 43 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
กลอนสุภาพ

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 100 ครั้ง
สฤษดิเดช
การผันอักษร

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 63 ครั้ง
บ้านตาเลียว
แม่ กบ

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 73 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เกม

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 53 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
ภาษาถิ่น

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนวัดแขมหนู
ภาษาไทยถิ่น

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 46 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 11

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 48 ครั้ง
บ้านตาเลียว
กลอนสี่

ภาษาไทย... -
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
แม่ กม

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 68 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 16

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 74 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ตัวการันต์

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 64 ครั้ง
บ้านตาเลียว
บทอาขยาน

ภาษาไทย... -
เปิดดู 55 ครั้ง
สฤษดิเดช
สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป. ๕

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 81 ครั้ง
สฤษดิเดช
หัดอ่าน ก.ไก่

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 42 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ภาษาบาลี-สันสกฤต

ภาษาไทย... ม.3
เปิดดู 51 ครั้ง
สฤษดิเดช
การพูดโน้มน้าวใจ

ภาษาไทย... ม.3
เปิดดู 75 ครั้ง
สฤษดิเดช
สระเปลี่ยนรูป

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 84 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ม.1 ภาษาไทย 05 หลักภาษาไทย 1

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 61 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
คำควบกลำ้

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 75 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สารพันบุพบท

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 76 ครั้ง
สฤษดิเดช
แม่ กง

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 68 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาพพิมพ์วัสดุสังเคราะห์

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 103 ครั้ง
บ้านตาเลียว
อักษรกลาง

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 96 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การพูดโน้มน้าวใจ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 40 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำสมาสแบบสนธิ

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 46 ครั้ง
สฤษดิเดช
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 12

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 54 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 13

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 73 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำที่ใช้ รร (ร หัน)

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 82 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นิทานเรื่องน้องแนนกับหัวแครอทยักษ์

ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ภูมิใจในมรดกโลก

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 63 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย... ม.3
เปิดดู 114 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำที่ใช้ บัน และ บรร

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 91 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที บทที่ ๓ อ่านป้ายได้สาระ (ไม่เอา)

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 58 ครั้ง
สฤษดิเดช
การอ่านจับใจความสำคัญ

ภาษาไทย... -
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำควบไม่แท้

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 62 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 110 ครั้ง
สฤษดิเดช
ม.1 ภาษาไทย 06 หลักภาษาไทย 2

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 80 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 15

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 80 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำศัพท์น่ารู้

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 60 ครั้ง
บ้านคลองน้ำใส
ตัว ฤ ฤๅ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 73 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำควบกล้ำ

ภาษาไทย... -
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
นิราศภูเขาทอง

ภาษาไทย... -
เปิดดู 36 ครั้ง
สฤษดิเดช
เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 85 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team