ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 14
ภาษาไทย ป.6 เปิดดู 3 ครั้ง

ช่องของ กิ่งทอง กิจจานนท์

บ้านตาเลียวแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


หัดอ่าน ก.ไก่

ภาษาไทย...
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
คำคล้องจอง

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านตาเลียว
มาตราตัวสะกด มาตา ก กา

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 8 ครั้ง
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
คำสรรพนาม

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สระเปลี่ยนรูป

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านตาเลียว
พืชผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 4 ครั้ง
สฤษดิเดช
ม.1 ภาษาไทย 05 หลักภาษาไทย 1

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ภาพพิมพ์วัสดุสังเคราะห์

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 8 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สารพันบุพบท

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 7 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำสมาสแบบสนธิ

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 7 ครั้ง
สฤษดิเดช
ตัวการันต์

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านตาเลียว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 6 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ( ์ )

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 6 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ตัว ฤ ฤๅ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 13

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 16

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านตาเลียว
อักษรกลาง

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านตาเลียว
บทอาขยาน

ภาษาไทย... -
เปิดดู 4 ครั้ง
สฤษดิเดช
เกม

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 4 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 14

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำสมาส

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 3 ครั้ง
สฤษดิเดช
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 11 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คำที่ใช้ รร (ร หัน)

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 6 ครั้ง
บ้านตาเลียว
อักษรนำ

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 7 ครั้ง
บ้านตาเลียว
มาตราตัวสะกด

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การพูดอวยพร

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 4 ครั้ง
สฤษดิเดช
การผันอักษร

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 6 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำวิเศษณ์ควรศึกษา

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 8 ครั้ง
สฤษดิเดช
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 11

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำควบกล้ำ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 5 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การเขียนเรียงความ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 2 ครั้ง
สฤษดิเดช
แม่ กม

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาถิ่น

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดแขมหนู
ม.1 ภาษาไทย 01.นิราศภูเขาทอง

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
แม่ กง

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 6 ครั้ง
บ้านตาเลียว
อักษรสูง

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นิทานเรื่องน้องแนนกับหัวแครอทยักษ์

ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 9 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ถอดความกาพย์พระไชยสุริยา

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 6 ครั้ง
สฤษดิเดช
การสอนสำนวนสุภาษิต

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 3 ครั้ง
สฤษดิเดช
การผันวรรณยุกต์

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย หมวดตำแหน่ง-อาชีพ

ภาษาไทย... อ.2
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ม.1 ภาษาไทย 03 สุภาษิต

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 7 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ม.1 ภาษาไทย 06 หลักภาษาไทย 2

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
การอ่านคำที่่ประสมสระเอา

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
แม่ เกย

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 15

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำที่มีตัวอักษรไม่ออกเสียง

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 9 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป. ๕

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 10 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ตัวการันต์

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านตาเลียว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team