Superporn Story's

What Most Schools Dont Teach

ลงวันที่ : 12 พศจิกายน 2563
"ทุก ๆ คน ควรจะเรียนรู้การเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์ เพราะมันจะสอนให้คุณรู้จักคิด ... Stive Job"

ครับ จากภาพ 3 ข้างต้น เป็นการเปิดเรื่องของวิดีโอใน YouTube ที่ชื่อว่า What Most Schools Dont Teach ในปี 2013 ที่ผมนำเรื่องนี้มาเขียนบทความเพราะว่า ณ วันนี้ได้รับบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนวิชา Coding และได้นึกย้อยไปปีแรก ๆ ที่มาทำอาชีพครู จำได้ว่าเคยดูคลิปนี้ จึงอยากนำคลิปนี้มาเล่าให้ฟังว่าในวิดีโอพูดถึงเรื่องอะไร

วิดีโอนี้จัดทำโดย code.org เขาได้นำบุคคลสำคัญในวงการ IT มานำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ CODE หรือภาษาคอมพิวเตอร์ ว่ามีประโยชน์ต่อการสร้างงานอย่างไร หรือแม้กระทั่งอะไรคือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานที่ต้องใช้ Code หรือแม้กระทั่งเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ การเรียนเขียน Code ของนักกีฬาท่านหนึ่งสมัยเรียนในชั้นมัธยม และบุคคลต่าง ๆ อีกมากมายBill ได้กล่าวว่า "การเขียน CODE มันก็คือเรื่องการบวก การลบ ธรรมดาที่เรารู้จักกันนี่หล่ะ"
>> มาร์ค (สร้าง Facebook):
"การเรียนเขียนโปรแกรมไม่ได้เริ่มจากความอยากที่จะเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือพยายามที่จะเชี่ยวชาญในสาขาวิชานี้ มันเกิดขึ้นเพียงเพราะผมอยากจะทำอะไรง่าย ๆ อย่างหนึ่ง ผมอยากจะสร้างอะไรสนุกๆ สำหรับตัวเองและ พี่สาวของผม ผมเขียนโปรแกรมเล็กๆ อันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆ เขียนเพิ่มเติมที่ละเล็กที่ละน้อย เมื่อไหร่ที่ผมต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ผมก็หาในหนังสือหรือบนอินเทอร์เน็ตแล้วใส่เพิ่มเข้าไปอีกนิดๆ หน่อยๆ">> Hadi (สร้าง Code.Org):

"ไม่ว่าคุณจะพยายามที่จะทำเงินให้ได้เป็นจำนวนมาก หรือคุณแค่อยากที่จะเปลี่ยนโลก การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับคุณได้อย่างมหาศาล ที่ควรจะเรียนรู้"


ครับ และยังมีอีกหลาย ๆ คนที่นำเสนอแนวความคิดได้อย่างน่าสนใจ เชิญชมในวิดีโอนี้เลยครับ