Superporn Story's

วิเคราะห์การตัดงานวีดีโอ 2 รายการ

ลงวันที่ : 24 กันยายน 2564

วิเคราะห์งานตัด พริกแกง แบ่งปัน โรงเรียนอนุบาล จันทบุรี
แนะนำการตัดหนัง รัญจวน โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จันทบุรีภาพยนตร์สั้น รัญจวน มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาชีวิตแล้วหันไปพึ่งพายาเสพติด

Short Films 2021