Superporn Story's

The History Of Benjama Band

ลงวันที่ : 10 กันยายน 2564

วีดีโอนำเสนอชุด The History Of Benjama Band วีดีโอนำเสนอชุด The History Of Benjama Band จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสงาน Benjama Bann Family Day's ครั้งที่ 2 ในปี 2561 ในวีดีโอนำเสนอนี้เป็นการบรรยายเรื่องราวด้วยภาพตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เปิดเรื่องราวมาด้วย Title ใช้เวลา 25 วินาที ตามด้วยภาพอาคารวงโยธวาทิตของวงในอดีตช่วงปี 2535


จากนั้นท่านจะได้เห็นของสะสมเก่า ๆ ของวง เช่น เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัย เสื้อยืนที่ระลึก 10 ปี วงโยธวาทิต แจกโดยธนาคารทหารไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการประกวดวงโยธวาทิตหลักในอดีต


ในส่วนของเนื้อเรื่องวีดีโอนี้เป็นการเล่าบรรยายภาพของนักเรียนวงโยธวาทิต Generation ที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ภาพที่บรรยายจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งวง ภาพการประกวดวงโยธวิตในเมืองไทย และ ภาพการประกวดวงโยธวาทิตในต่างประเทศทั้ง 4 ครั้งเพลงประกอบวีดีโอ : Hans Zimmer - Celebrate The Oscars