คลังข้อมูล การสร้างและใช้คลังสื่อเทคโนโลยี สพป.จันทบุรี เขต 1 CHAN1 PLAY EDUCATION PLATFORM
ฝน

- (อ.3)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

หิน

-

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

เปิดดู 3 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

เศษส่วนและทศนิยม

-

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

เปิดดู 5 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

ระบบสืบพันธ์ุเพศชาย

-

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

เปิดดู 5 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

ค่ากลางของข้อมูล ม.3

คณิตศาสตร์ (ม.3)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 7 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

Where animals live?

ภาษาต่างประเทศ (ป.5)

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

Place

ภาษาต่างประเทศ (ป.6)

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

หน่วยการเรียนรู้ สัตว์โลกน่ารัก

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดคลองขุด

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

เงินเฟ้อเงินฝืด ม.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.3)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 12 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ภาษาถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทย (ป.6)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วงจรสี

ศิลปะ (ป.4)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 7 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

โรงเรียนของเรา

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 7 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

คำควบกล้ำ

ภาษาไทย (ป.6)

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ : รร.บ้านสังข์ทอง

คณิตศาสตร์ (ป.5)

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

เปิดดู 7 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

หน่วยรูปร่างรูปทรง

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การจำลองสถานการณ์การบวช

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.6)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 13 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

Subject in school

ภาษาต่างประเทศ (ป.4)

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ภาษาไทย : ฝึกอ่านสระอา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนบ้านมาบโอน

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ภาษาไทย

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

พยัญชนะ ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

Save the blue whale

ภาษาต่างประเทศ (ป.6)

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

พืชไร่-พืชสวน

การงานพื้นฐานอาชีพ (ป.5)

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 28 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ฝึกอ่านพยัญชนะไทย

Kindergarten (อ.2)

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

กลางวันและกลางคืน

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดโขดหอย

เปิดดู 7 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ภาษาถิ่น

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

What's on my face?

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

หน่วยรักการอ่านปฐมวัย

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 14 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก)

ภาษาไทย (ม.2)

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

สระในภาษาไทย (สระอู)

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

หน่วย สัตว์น่ารัก

Kindergarten (อ.2)

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การเดาะลูกตร้อด้วยข้างเท้าด้านใน (ลูกแป) โรงเรียนบ้านโป่งวัว

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 5 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

การหดและขยายตัวของสสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 7 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ฤดูหนาว

Kindergarten (อ.1)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

My favorite occupation

ภาษาต่างประเทศ (ป.6)

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 7 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

What's the weather like? ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภาษาต่างประเทศ (ป.5)

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 7 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

A Happy Trip

ภาษาต่างประเทศ (ป.4)

โรงเรียนวัดหมูดุด

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง What color is it?

ภาษาต่างประเทศ (ป.1)

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ขบวนการนักรบ (การลบจำนวนเต็ม)

คณิตศาสตร์ (ม.1)

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

โลกสวยด้วยสีสัน

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

เปิดดู 10 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การอ่านออกเสียง ม.2

ภาษาไทย (ม.2)

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 4 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

ตัวอักษรไทย

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

Antonym Synonym เหมือนไม่เหมือน

ภาษาต่างประเทศ (ม.4)

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ประเทศเพื่อนบ้าน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.3)

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 8 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

โครงงาน โคมไฟหลากสี โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Kindergarten (อ.1)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 4 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

รู้จักมาตรา ก กา

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วัฏจักรชีวิตสัตว์

- (ป.3)

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การส่งลูกในกีฬาแฮนด์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1)

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 7 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องเศษส่วน

คณิตศาสตร์ (ป.4)

โรงเรียนบ้านชำโสม

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

Festivals and Celebrations

ภาษาต่างประเทศ (ป.6)

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ชอล์กหรรษา โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ร่องรอยทางโบราณคดีบ้านขุนซ่อง

ประวัติศาสตร์ (ป.4)

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 9 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

เรียนวิทย์กับครูต๊อกแต๊ก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 17 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

สุภาษิตสอนหญิง

ภาษาไทย (ป.6)

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 18 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

เพลงระบบสุริยะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

โรงเรียนวัดเกาะขวาง

เปิดดู 10 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

อ่างเก็บน้ำประแกต

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.2)

โรงเรียนบ้านประแกต

เปิดดู 7 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

วิทยาการคำนวณ เรื่อง การปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ไหว้พระวัดแก่งน้อยชั้นป.3 บ้านแก่งน้อย

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.3)

โรงเรียนบ้านซอยสอง

เปิดดู 7 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

เลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านใน

สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.3)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 7 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

กลอนสุภาพ ม.2

ภาษาไทย (ม.2)

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 5 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

อาณาจักรอยุธยา

ประวัติศาสตร์ (ป.5)

โรงเรียนวัดรำพัน

เปิดดู 7 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

สังคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.1)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 10 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า

วิทยาการคำนวณ (ม.3)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 28 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนวัดนาซา

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ร้อยละ

คณิตศาสตร์ (ป.5)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์ (ป.4)

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

เศรษฐกิจพอเพียง

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

เศษส่วนแท้ และเศษส่วนเกิน

คณิตศาสตร์ (ป.4)

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

แม่กบ

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

ประวัติศาสตร์ (ป.6)

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 9 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ภาษาไทย K.yuii

ภาษาไทย (ป.5)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 9 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

แผนการสอนการบวกลบทศนิยม ป5

คณิตศาสตร์ (ป.5)

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 5 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

Help our planet

ภาษาต่างประเทศ (ป.5)

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 26 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การบวกทศนิยม

คณิตศาสตร์ (ป.4)

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ฤดูร้อน

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดคมบาง

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การสอนคณิตศาสตร์ ม.1

คณิตศาสตร์ (ม.1)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 8 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

สำนวนไทย ป.5

ภาษาไทย (ป.5)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

Food and Drink

ภาษาต่างประเทศ (ป.4)

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

เศษส่วน ป.3

คณิตศาสตร์ (ป.3)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ศาสนิกชนตัวอย่าง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.6)

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ศึกสายเลือด

ภาษาไทย (ป.6)

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

พยัญชนะไทย

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

กัญญาวีร์ สุรศัพท์

คณิตศาสตร์ (ป.2)

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

คอมพิวเตอร์ เรื่องภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยี

Computer (ม.1)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ภูผาและใบโบก ใบบัว

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิชาการงานอาชีพ 5 "สู่โลกอาชีพ "

การงานพื้นฐานอาชีพ (ม.3)

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.4)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 7 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

กิจกรรม การสร้างดวงดาว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ชาดกน่ารู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 13 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การใช้เมาส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

โรงเรียนวัดจันทนาราม

เปิดดู 6 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การไหว้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 8 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

ดินในท้องถิ่น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

สาระภูมิศาสตร์ : เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

เปิดดู 9 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

เรื่องกระบวนการทางเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 14 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิชาพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา (ม.3)

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

แรงแม่เหล็กป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

โรงเรียนวัดนายายอาม

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

Days of the Week Song

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

โรงเรียนวัดวังหิน

เปิดดู 8 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิชาคณิตศาสตร์ป.5

คณิตศาสตร์ (ป.5)

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

คำราชาศัพท์

ภาษาไทย (ป.6)

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิชาพลศึกษา(บาสเกตบอล)

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ (โซ่อาหาร)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.5)

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.4)

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 9 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิชาคณิตศาสตร์ป.3

คณิตศาสตร์ (ป.3)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

My Body วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

คณิตศาสตร์ (ป.6)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การนับศักราช

ประวัติศาสตร์ (ม.1)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 16 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

เรื่องธาตุกัมมันตรังสี วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 4 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

หน่วย โลกสวยด้วยสีสัน โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Kindergarten (อ.1)

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 5 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

การบวกลบทศนิยม ป5

คณิตศาสตร์ (ป.5)

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 4 ครั้ง | รอการตรวจงาน 

ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน By Point of View x PGVIM

ดนตรีสากล (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนวัดแขมหนู

เปิดดู 8 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

KYOTO TACHIBANA S.H.S BAND | 【京都橘高校 吹奏楽部の卒業公演】挑戦し続ける“オレンジの悪魔”【カンテレ・アーカイブ】

ดนตรีสากล (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 11 ครั้ง | ตรวจแล้ว 

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR