พวงกุญเเจไม้มะขาม


รายละเอียดสินค้า


  พวงกุญแจมะขาม

    ปัจจุบันในการดำรงชีวิตประจำวันมีสิ่งของที่เหลือใช้มากมาย เนื่องจากเทคโนโลยีที่เจริญมากขึ้น เช่น กระดาษ กระป๋อง ขวดพลาสติก เศษผ้า โฟม กิ่งไม้ ที่ตัดทิ้ง ฯ โรงเรียนบ้านคลองครกจึงเกิดความคิดที่ จะนำสิ่งของที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ จึงเลือกกิ่งไม้ที่เหลือใช้และหาได้ง่าย ๆ จากท้องถิ่น กิ่งไม้ที่เลือกคือ ไม้มะขามมาประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจ 

  โดยนำไม้มะขามที่มีในชุมชนอยู่เเล้ว มาวาดเป็นภาพต่างๆ จากฝีมือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองครก  

วัสดุที่ใช้
  1. ไม้มะขาม
  2. สี
  3. น้ำยาเคลื่อบเงา

ผลิตภัณฑ์ ราคา 19 บาท  

รูปสินค้า

C Shop

C Shop

C Shop

สั่งซื้อสินค้าจาก C SHOP

ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านคลองครก
ราคา 19.00 บาท


สินค้าอื่น ๆ ของ
โรงเรียนบ้านคลองครก

พวงกุญเเจไม้มะขาม

ราคา 19 บาทผลิตภัณฑ์โรงเรียนบ้านคลองครก | 1 โรงเรียน สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ