คลังสื่อของ เพ็ญประภา​  กล่ำใส
อวัยวะภายนอก

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 125 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

บวกลบคูณหารระคน ตอนที่ 1

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 147 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 133 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คำที่มี รร

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 104 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

My Body

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 149 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นาฬิกา

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 163 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

color (สี)

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 111 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

อวัยวะภายใน

สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 116 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โจทย์ปัญหาการคูณ

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 161 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

Numbers

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 94 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

วันสำคัญทางศาสนา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 119 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 137 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การบวกลบคูณหารระคน ตอน2

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 149 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

วันทั้งเจ็ด

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 139 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ตัวการันต์

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 72 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การวัดความยาว

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 139 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

อักษรนำ

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 81 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

อักษรกลาง

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 106 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ตัวการันต์

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 115 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คำควบกลำ้

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 98 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คำควบไม่แท้

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 82 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

อักษรกลาง

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 131 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

อักษรสูง

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 98 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

อักษรต่ำ

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 70 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นับลด นับเพิ่ม ทีละ100

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 126 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นับเพิ่ม - นับลดทีละ5

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 145 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 118 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โจทย์ปัญหาการลบ

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 139 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 123 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 135 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การบวก - การลบเลขไม่เกิน 1,000

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 142 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การผันอักษร

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 89 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แม่ กบ

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 92 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แม่ กด

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 85 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 142 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

สมบัติของดิน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 122 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แม่ เกอว

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 79 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แม่ กก

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 76 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แม่ เกย

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 89 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การหาร

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 143 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คำทักทาย

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 165 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การหารไม่ลงตัว

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 107 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

พยัญชนะอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 95 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แม่ กม

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 94 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แม่ กง

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 90 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

แม่ ก กา

ภาษาไทย (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 60 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การคูณ

คณิตศาสตร์ (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 137 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ดินในท้องถิ่นของเรา (ป.2)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

บ้านตาเลียว

เปิดดู 128 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Chan1 Team Creator