ประวัติหมู่บ้านคลองลาว
- - เปิดดู 92 ครั้ง


ช่องของ ศิริวิมล พงษ์แตง

โรงเรียนบ้านคลองลาว

หมู่บ้านคลองลาวตั้งอยู่ที่ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2500
โดยเริ่มแรกได้มีชาวลาว(ปราจีนบุรี)เข้ามาสร้างขนำ ใกล้บริเวณคลองน้ำเล็กๆเพื่อทำการตัดไม้หอม แล้วต่อมาจึงมีคนรู้จักพื้นที่ตรงนี้มากขึ้น แล้วก็พากันเข้ามาสร้างที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย จนกลายมาเป็นหมู่บ้านในปัจจุบันแสดงความคิดเห็น

ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน

-... ป.4
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
รักการอ่าน

-... ป.4
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สันธานเร่งจดจำ

-... ป.4
เปิดดู 82 ครั้ง
สฤษดิเดช


-... ป.4
เปิดดู 81 ครั้ง
สฤษดิเดช
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-... ป.4
เปิดดู 23 ครั้ง
สฤษดิเดช
ระบายสีภาพ

-... ป.4
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว


-... ม.3
เปิดดู 99 ครั้ง
วัดหนองสีงา
ข้อสอบ O-net วิชาวิทยาศสตร์ ปี พ.ศ.2565

-... ป.6
เปิดดู 41 ครั้ง
สพป.จันทบุรี เขต 1
เศษส่วน

-... ป.6
เปิดดู 79 ครั้ง
วัดท่าศาลา
ถอดบทประพันธ์กาพย์ พระไชยสุริยา

-... ป.6
เปิดดู 107 ครั้ง
สฤษดิเดช
การบวก

-... อ.2
เปิดดู 82 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นิทานส่งเสริมการเรียนภาษาไทย อ.2 เรื่อง จ๊ะจ๋าแ

-... อ.2
เปิดดู 80 ครั้ง
วัดหนองแหวน
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-... อ.2
เปิดดู 22 ครั้ง
สฤษดิเดช
กำไร ขาดทุน ลดราคา ตอนที่ 3(หาทุนหรือราคาที่ติด

-... อ.2
เปิดดู 107 ครั้ง
สฤษดิเดช
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

-... ป.5
เปิดดู 85 ครั้ง
บ้านตาเลียว


-... -
เปิดดู 82 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเขียนย่อความ

-... -
เปิดดู 84 ครั้ง
สฤษดิเดช
มุมภายในรูปเหลี่ยมใดๆ

-... -
เปิดดู 92 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลื่นกล

-... ม.3
เปิดดู 95 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลื่นกล (Quizzizz)

-... ม.3
เปิดดู 88 ครั้ง
สฤษดิเดช
จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

-... ม.3
เปิดดู 85 ครั้ง
บ้านแก่งน้อย


-... ม.3
เปิดดู 22 ครั้ง
สฤษดิเดช
การใช้งาน Google Doc เบื้องต้น

-... ม.3
เปิดดู 85 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
สระ า

-... อ.3
เปิดดู 86 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ประวัติหมู่บ้านคลองลาว

-... -
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
คำอุทานควรทราบ

-... -
เปิดดู 90 ครั้ง
สฤษดิเดช
พระอุโบสถเก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น)

-... ป.5
เปิดดู 87 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 2

-... ป.5
เปิดดู 87 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (QUIZZIZZ)

-... ม.3
เปิดดู 95 ครั้ง
สฤษดิเดช
การอ่านบทร้อยแก้ว

-... ม.3
เปิดดู 84 ครั้ง
สฤษดิเดช
สถานะของสสาร

-... ป.4
เปิดดู 96 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ส่วนต่างๆของวงกลม

-... ป.4
เปิดดู 14 ครั้ง
วัดจันทนาราม
เรียงความ

-... ม.1
เปิดดู 80 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
เสียงรอบตัว

-... ม.1
เปิดดู 108 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วัฎจักรของหิน

-... ป.6
เปิดดู 94 ครั้ง
วัดแสลง
ป.3โจทย์ปัญหาการคูณ(1)

-... ป.3
เปิดดู 92 ครั้ง
บ้านตาเลียว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team