คำอุทานควรทราบ
- เปิดดู 92 ครั้ง


ช่องของ ชุติมา เปรมปิยศรี

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
ดินพอเพียง พอเพียงดิน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์
-... -
เปิดดู 84 ครั้ง
สฤษดิเดช
ประวัติหมู่บ้านคลองลาว

-... -
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
ระบายสีภาพ

-... -
เปิดดู 106 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วัฎจักรของหิน

-... ป.6
เปิดดู 96 ครั้ง
วัดแสลง
การใช้งาน Google Doc เบื้องต้น

-... ป.6
เปิดดู 86 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
รักการอ่าน

-... ป.6
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สถานะของสสาร

-... ป.4
เปิดดู 98 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การอ่านบทร้อยแก้ว

-... ป.4
เปิดดู 85 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเขียนย่อความ

-... ป.4
เปิดดู 86 ครั้ง
สฤษดิเดช
ถอดบทประพันธ์กาพย์ พระไชยสุริยา

-... ป.4
เปิดดู 109 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำอุทานควรทราบ

-... ป.4
เปิดดู 92 ครั้ง
สฤษดิเดช
เรียงความ

-... ม.1
เปิดดู 82 ครั้ง
วัดขุนซ่อง


-... ม.1
เปิดดู 82 ครั้ง
สฤษดิเดช
จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

-... ม.1
เปิดดู 86 ครั้ง
บ้านแก่งน้อย
สันธานเร่งจดจำ

-... ม.1
เปิดดู 84 ครั้ง
สฤษดิเดช
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

-... ป.5
เปิดดู 86 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลื่นกล

-... ม.3
เปิดดู 96 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลื่นกล (Quizzizz)

-... ม.3
เปิดดู 89 ครั้ง
สฤษดิเดช
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-... ม.3
เปิดดู 22 ครั้ง
สฤษดิเดช
พระอุโบสถเก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น)

-... ป.5
เปิดดู 89 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
ข้อสอบ O-net วิชาวิทยาศสตร์ ปี พ.ศ.2565

-... ป.6
เปิดดู 41 ครั้ง
สพป.จันทบุรี เขต 1
มุมภายในรูปเหลี่ยมใดๆ

-... ป.6
เปิดดู 94 ครั้ง
สฤษดิเดช
สระ า

-... อ.3
เปิดดู 87 ครั้ง
บ้านตาเลียว


-... อ.3
เปิดดู 22 ครั้ง
สฤษดิเดช
ส่วนต่างๆของวงกลม

-... อ.3
เปิดดู 14 ครั้ง
วัดจันทนาราม


-... ม.3
เปิดดู 100 ครั้ง
วัดหนองสีงา
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 2

-... ม.3
เปิดดู 89 ครั้ง
สฤษดิเดช
ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน

-... ป.4
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
ป.3โจทย์ปัญหาการคูณ(1)

-... ป.3
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เสียงรอบตัว

-... ป.3
เปิดดู 110 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (QUIZZIZZ)

-... ม.3
เปิดดู 97 ครั้ง
สฤษดิเดช
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-... ม.3
เปิดดู 24 ครั้ง
สฤษดิเดช
นิทานส่งเสริมการเรียนภาษาไทย อ.2 เรื่อง จ๊ะจ๋าแ

-... ม.3
เปิดดู 81 ครั้ง
วัดหนองแหวน
เศษส่วน

-... ม.3
เปิดดู 79 ครั้ง
วัดท่าศาลา
กำไร ขาดทุน ลดราคา ตอนที่ 3(หาทุนหรือราคาที่ติด

-... ม.3
เปิดดู 109 ครั้ง
สฤษดิเดช
การบวก

-... อ.2
เปิดดู 84 ครั้ง
บ้านตาเลียว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team