มุมภายในรูปเหลี่ยมใดๆ
- เปิดดู 93 ครั้ง


ช่องของ ปนัดดา เริ่มรักษ์

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
ชาใบเปปเปอร์มิ้นท์

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

-...
เปิดดู 86 ครั้ง
บ้านแก่งน้อย
การอ่านบทร้อยแก้ว

-...
เปิดดู 85 ครั้ง
สฤษดิเดช
เศษส่วน

-...
เปิดดู 79 ครั้ง
วัดท่าศาลา
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-...
เปิดดู 24 ครั้ง
สฤษดิเดช


-... ม.3
เปิดดู 100 ครั้ง
วัดหนองสีงา
คลื่นกล (Quizzizz)

-... ม.3
เปิดดู 89 ครั้ง
สฤษดิเดช
รักการอ่าน

-... ม.3
เปิดดู 106 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน

-... ป.4
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสฤษดิเดช
สระ า

-... อ.3
เปิดดู 87 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (QUIZZIZZ)

-... ม.3
เปิดดู 97 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป.3โจทย์ปัญหาการคูณ(1)

-... ป.3
เปิดดู 94 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นิทานส่งเสริมการเรียนภาษาไทย อ.2 เรื่อง จ๊ะจ๋าแ

-... ป.3
เปิดดู 81 ครั้ง
วัดหนองแหวน
ถอดบทประพันธ์กาพย์ พระไชยสุริยา

-... ป.3
เปิดดู 109 ครั้ง
สฤษดิเดช
พระอุโบสถเก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น)

-... ป.5
เปิดดู 89 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนตาล
สถานะของสสาร

-... ป.4
เปิดดู 98 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ส่วนต่างๆของวงกลม

-... ป.4
เปิดดู 14 ครั้ง
วัดจันทนาราม


-... -
เปิดดู 84 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเขียนย่อความ

-... -
เปิดดู 86 ครั้ง
สฤษดิเดช
เสียงรอบตัว

-... -
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ประวัติหมู่บ้านคลองลาว

-... -
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองลาว
เรียงความ

-... ม.1
เปิดดู 82 ครั้ง
วัดขุนซ่อง
การใช้งาน Google Doc เบื้องต้น

-... ม.1
เปิดดู 86 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
มุมภายในรูปเหลี่ยมใดๆ

-... ม.1
เปิดดู 93 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลื่นกล

-... ม.3
เปิดดู 96 ครั้ง
สฤษดิเดช
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

-... ป.5
เปิดดู 86 ครั้ง
บ้านตาเลียว


-... ป.5
เปิดดู 22 ครั้ง
สฤษดิเดช
การบวก

-... อ.2
เปิดดู 84 ครั้ง
บ้านตาเลียว
วัฎจักรของหิน

-... ป.6
เปิดดู 95 ครั้ง
วัดแสลง
การออกแบบสร้างสรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ม.3

-... ป.6
เปิดดู 22 ครั้ง
สฤษดิเดช
สันธานเร่งจดจำ

-... ป.6
เปิดดู 84 ครั้ง
สฤษดิเดช
กำไร ขาดทุน ลดราคา ตอนที่ 3(หาทุนหรือราคาที่ติด

-... ป.6
เปิดดู 109 ครั้ง
สฤษดิเดช


-... ป.6
เปิดดู 82 ครั้ง
สฤษดิเดช
ระบายสีภาพ

-... ป.6
เปิดดู 106 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ข้อสอบ O-net วิชาวิทยาศสตร์ ปี พ.ศ.2565

-... ป.6
เปิดดู 41 ครั้ง
สพป.จันทบุรี เขต 1
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 2

-... ป.6
เปิดดู 88 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำอุทานควรทราบ

-... ป.6
เปิดดู 92 ครั้ง
สฤษดิเดช

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team