คำควบกล้ำ
ภาษาไทย - เปิดดู 94 ครั้ง

ช่องของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

คำควบกล้ำ สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


คำที่ใช้ รร (ร หัน)

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 82 ครั้ง
บ้านตาเลียว0
คำที่ใช้ บัน และ บรร

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 91 ครั้ง
บ้านตาเลียว0
การพูดโน้มน้าวใจ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 40 ครั้ง
สฤษดิเดช
การอ่านออกเสียง

ภาษาไทย... -
เปิดดู 32 ครั้ง
สฤษดิเดช
พืชผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 39 ครั้ง
สฤษดิเดช
ม.1 ภาษาไทย 04 พระไชยสุริยา

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 59 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
แม่ เกย

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 47 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาบาลี-สันสกฤต

ภาษาไทย... ม.3
เปิดดู 51 ครั้ง
สฤษดิเดช
บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก

ภาษาไทย... ม.3
เปิดดู 31 ครั้ง
สฤษดิเดช
คำคล้องจอง

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 72 ครั้ง
บ้านตาเลียว
บทอาขยาน

ภาษาไทย... -
เปิดดู 55 ครั้ง
สฤษดิเดช
ตัวการันต์

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 65 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที บทที่ ๑ จากผาแต้ม...สู่อียิปต์

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 39 ครั้ง
สฤษดิเดช
ออมไว้กำไรชีวิต

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 80 ครั้ง
สฤษดิเดช
อักษรสูง

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 65 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การพูดอวยพร

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 73 ครั้ง
สฤษดิเดช
อักษรต่ำ

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 61 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การผันอักษร

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 63 ครั้ง
บ้านตาเลียว
นิราศภูเขาทอง

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 36 ครั้ง
สฤษดิเดช
ภูมิใจในมรดกโลก

ภาษาไทย... ป.4
เปิดดู 63 ครั้ง
สฤษดิเดช
อักษรกลาง

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 98 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำนาม

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 95 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การพูดโน้มน้าวใจ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 75 ครั้ง
สฤษดิเดช
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ภาษาไทย... ป.5
เปิดดู 94 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประโยค

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 108 ครั้ง
สฤษดิเดช
ถอดความกาพย์พระไชยสุริยา

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 71 ครั้ง
สฤษดิเดช
เพลงกำเนิดพลายงาม

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 86 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
แม่ กง

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 68 ครั้ง
บ้านตาเลียว
อักษรนำ

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 55 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำวิเศษณ์ควรศึกษา

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 89 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเขียนจดหมาย

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 71 ครั้ง
สฤษดิเดช
เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 85 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ตัวการันต์

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 64 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ม.1 ภาษาไทย 06 หลักภาษาไทย 2

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 80 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ภาษาถิ่น

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนวัดแขมหนู
การสอนสำนวนสุภาษิต

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
สฤษดิเดช
อักษรนำ

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 42 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การผันวรรณยุกต์

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 43 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 13

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 73 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ม.1 ภาษาไทย 05 หลักภาษาไทย 1

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 61 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
คำพ้อง

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 90 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 16

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 74 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ( ์ )

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 58 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คำศัพท์น่ารู้

ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 60 ครั้ง
บ้านคลองน้ำใส
ภาษาพาที การอ่าน บทที่ 11

ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 48 ครั้ง
บ้านตาเลียว
แม่ เกอว

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 65 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การเขียนเรียงความ

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 27 ครั้ง
สฤษดิเดช
กลอนสุภาพ

ภาษาไทย... ม.2
เปิดดู 100 ครั้ง
สฤษดิเดช
แม่ กบ

ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 73 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ม.1 ภาษาไทย 02 โครงโลกนิติ

ภาษาไทย... ม.1
เปิดดู 48 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team