เงาะอัญชันลอยแก้ว


รายละเอียดสินค้า

จัดจำหน่ายช่วงหน้าเก็บเกี่ยวผลไม้เท่านั้น


รูปสินค้า

C Shop

สั่งซื้อสินค้าจาก C SHOP

ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนวัดสามผาน
ราคา 25.00 บาท


สินค้าอื่น ๆ ของ
โรงเรียนวัดสามผาน

เงาะอัญชันลอยแก้ว

ราคา 25 บาท

สบู่สมุนไพร สูตรมังคุด

ราคา 35 บาท

สบู่สมุนไพร สูตรทานาคา

ราคา 35 บาท

สบู่สมุนไพร สูตรขมิ้น

ราคา 35 บาทผลิตภัณฑ์โรงเรียนวัดสามผาน | 1 โรงเรียน สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ