คลังข้อมูล รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566
รายงานผล 20 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านคลองกะพง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 6 ครั้ง  

รายงานการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 9 ครั้ง  

โครงงานวัฏจักรสืบเสาะเรื่องมหัศจรรย์แห่งน้ำ ชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนบ้านคลองครก ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 10 ครั้ง  

รายงงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอนุบาล 2-3 โรงเรียนบ้านคลองครก ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 8 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมการสืบเสาะอิสระ รร.บ้านคลองน้ำใส ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 2 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมการทดลอง 8 กิจกรรม รร.บ้านคลองน้ำใส ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 2 ครั้ง  

กิจกรรมสืบเสาะ ป.1 โรงเรียนวัดเนินสูง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 5 ครั้ง  

กิจกรรมสืบเสาะ ป.2 โรงเรียนวัดเนินสูง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 4 ครั้ง  

วิดีโอสรุปผล โครงงาน เรื่อง มหัศจรรย์ของใบเตย

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 4 ครั้ง  

โครงงานเรื่อง มหัศจรรย์ของใบเตย ปีการศึกษา 2566

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 5 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 5 ครั้ง  

การทดลอง 20 กิจกรรม

Kindergarten (อ.1)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 5 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 23 ครั้ง  

โครงงานเรื่องอัญชันคาเฟ่ ปีการศึกษ 2566 โรงเรียนบ้านแก้ว

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านแก้ว

เปิดดู 16 ครั้ง  

คลิปโครงงานร่มชูชีพเหินเวหา

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 4 ครั้ง  

โครงการร่มชูชีพเหินเวหา

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 5 ครั้ง  

รายงานการทดลองบ้านวิทย์20กิจกรรมโรงเรียนวัดเกาะตะเคียนฯ

Kindergarten

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 5 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 3 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 2 ครั้ง  

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 6 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 5 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.2 โรงเรียนวัดขุนซ่อง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 3 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.1 โรงเรียนวัดขุนซ่อง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 5 ครั้ง  

วิดิโอ โครงงานชอล์กหรรษา โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง  

รายงายผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 9 ครั้ง  

โครงงานชอล์กหรรษา โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 3 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 "ดวงจันทร์" รร.บ้านเนินจำปา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 5 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 "แมวป่า" รร.บ้านเนินจำปา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 3 ครั้ง  

คลิปโครงงานหญ้าเหนียว...แน่นหนึบ โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 7 ครั้ง  

รายงาน 20 กิจกรรมการทดลอง โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมาภิพัฒน์)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 4 ครั้ง  

โครงงานหญ้าเหนียว...แน่นหนึบ โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 6 ครั้ง  

รายงาน 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 5 ครั้ง  

โครงการ โคมไฟหลากสี โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 2 ครั้ง  

คลิปโครงงานการสืบเสาะ ป.2 เรื่อง กระถางต้นไม้จากกระดาษเหลือใช้ โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 4 ครั้ง  

รายงานผลการสืบเสาะ เรื่อง กระถางต้นไม้จากกระดาษเหลือใช้ ชั้น ป.2 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 3 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรม ชั้น ป.2 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 3 ครั้ง  

คลิปโครงงานการสืบเสาะ ป.1 เรื่อง เทียนหอมไล่ยุง โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 3 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรมการมดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 3 ครั้ง  

รายงานผลการสืบเสาะ เรื่อง เทียนหอมไล่ยุง ชั้น ป.1 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 3 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรม ชั้น ป.1 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 3 ครั้ง  

รายงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รร.บ้านเนินดินแดงฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

เปิดดู 3 ครั้ง  

แบบรายงานโครงงานต้นอ่อนทานตะวันแสนสุข รร.บ้านยางระหง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 6 ครั้ง  

แบบรายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(20 กิจกรรม) รร.บ้านยางระหง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 2 ครั้ง  

คลิบวิดีโอโครงงานต้นอ่อนทานตะวันแสนสุข รร.บ้านยางระหง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 5 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดช้างข้าม(ประชาช้างข้าม)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 5 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรม 8 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ชั้นป. 2 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 2 ครั้ง  

รร.วัดหนองแหวนฯ รายงานการสืบเสาะ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ป.2

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 5 ครั้ง  

ร.ร.วัดหนองแหวนฯ รายงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ป.2

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 5 ครั้ง  

ร.ร.วัดหนองแหวนฯ บ้านวิทยาศาสตร์ ป.2

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 4 ครั้ง  

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การเดินทางของเห็ดนางฟ้า

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 15 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรม 8 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ชั้นป. 1 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 6 ครั้ง  

โครงงานสืบเสาะอิสระ "สีหมึกธรรมชาติ" ชั้นป. 1 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 3 ครั้ง  

โครงงานสืบเสาะอิสระ "ผักบุ้งหนูโตได้ไหม" ชั้นป.2 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 4 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช)

- (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 19 ครั้ง  

รายงานโครงงานอัญชันของหนู โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช)

- (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 15 ครั้ง  

โครวงานอัญชันของหนู โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช)

- (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 9 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนวัดท่าศาลา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 5 ครั้ง  

รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เรื่อง ผ้านี้สีมาจากไหน โรงเรียนวัดท่าศาลา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 9 ครั้ง  

โครงงานรังมดแดงแสนสนุก โรงเรียนบ้านต้นกระบก

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 5 ครั้ง  

รายงานโครงงานวัฏจักรสืบเสาะเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหวานฉ่ำ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

เปิดดู 7 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

เปิดดู 9 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรมโรงเรียนบ้านต้นกระบก

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 4 ครั้ง  

รายงานโครงงานวัฏจักรสืบเสาะเรื่อง กาแฟ จันท์หอม โรงเรียนบ้านคลองลาว

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 10 ครั้ง  

โครงงานเรื่อง"มหัศจรรย์ไข่เด้งดึ๋ง" รร.บ้านห้วงกระแจะฯ

Kindergarten (อ.2)

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 7 ครั้ง  

รายงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เจ้าถั่วแปลงร่าง โรงเรียนวัดพลับ 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดพลับ

เปิดดู 9 ครั้ง  

วิดีโอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เจ้าถั่วแปรงร่าง โรงเรียนวัดพลับ 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดพลับ

เปิดดู 7 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 7 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนวัดโขมง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 11 ครั้ง  

รายงานโครงงานเรื่องกล้วย กล้วย โรงเรียนวัดโขมง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 9 ครั้ง  

โครงงานเรื่องกล้วย กล้วย โรงเรียนวัดโขมง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 6 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

เปิดดู 9 ครั้ง  

โครงงานอ้อยควั่น แสนอร่อย โรงเรียนวัดขุนซ่อง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 8 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.วัดเกาะโตนด

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 2 ครั้ง  

รายงานการสืบเสาะ สีที่เปลี่ยนไปของน้ำอัญ โรงเรียนวัดท่าศาลา ป2

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 8 ครั้ง  

การสืบเสาะ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป.2 รร.บ้านเขาแก้ววิทยา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 6 ครั้ง  

รายงานกิจกรรม 8 กิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป.2 รร.บ้านเขาแก้ววิทยา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 7 ครั้ง  

รายงานผลการสืบเสาะอิสระ โครงงานความลับของผักบุ้ง โรงเรียนวัดท่าศาลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 3 ครั้ง  

คลิปวิดีโอสืบเสาะบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดแสลง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดแสลง

เปิดดู 4 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 5 ครั้ง  

โครงงานกระเป๋าใส่ขวดน้ำจากกล่องนมโรงเรียน ระดับชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านเขามะปริง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านเขามะปริง

เปิดดู 7 ครั้ง  

โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เรื่องผ้านี้สีมาจากไหน โรงเรียนวัดท่าศาลา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 6 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

เปิดดู 11 ครั้ง  

คลิปวีดีโอการนำเสนอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีกศ.66โรงเรียนวัดรำพันฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดรำพัน

เปิดดู 13 ครั้ง  

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ชั้น ป.1 โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดแสลง

เปิดดู 15 ครั้ง  

โครงงานเสื้อลายสวยด้วยสีธรรมชาติ ระดับชั้น ป 2 โรงเรียนบ้านเขามะปริง ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านเขามะปริง

เปิดดู 15 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านเขาแก้ววิทยา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.2)

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 14 ครั้ง  

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านเขาแก้ววิทยา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.2)

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 15 ครั้ง  

รายงานคลิปวีดีโอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดโขดหอย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดโขดหอย

เปิดดู 9 ครั้ง  

รายงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดโขดหอย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดโขดหอย

เปิดดู 6 ครั้ง  

รายงาน20กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดโขดหอย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดโขดหอย

เปิดดู 13 ครั้ง  

รายงานผลการดำเนินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดหนองไทร

เปิดดู 7 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง ๒๕ กิจกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดหนองไทร

เปิดดู 8 ครั้ง  

การทดลองวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม ปีการศึกษา 2566

Kindergarten (อ.2)

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 15 ครั้ง  

วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ

Kindergarten (อ.2)

โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

เปิดดู 5 ครั้ง  

วิดีโอสรุปผลการดำเนินโครงงาน โรงเรียนวัดหนองไทร

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดหนองไทร

เปิดดู 9 ครั้ง  

คลิปวิดีโอสรุปผลการจัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดเสม็ดงาม (เพิ่มพิทยาคาร)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

เปิดดู 11 ครั้ง  

กิจกรรมการสืบเสาะอิสระ เรื่อง ดอกพืชทานได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 8 ครั้ง  

กิจกรรมสืบเสาะอิสระ เรื่อง ถุงหอมดับกลิ่น ชั้น ป.1 โรงเรียนวัดเกาะขวาง ฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดเกาะขวาง

เปิดดู 12 ครั้ง  

กิจกรรมสืบเสาะอิสระ เรื่อง ประโยชน์ของผักในสวนพ่อพอเพียงของเรา ชั้น ป.2 โรงเรียนวัดเกาะขวาง ฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดเกาะขวาง

เปิดดู 11 ครั้ง  

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการสืบเสาะอิสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 8 ครั้ง  

รายงานผลการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดท่าแคลง

เปิดดู 36 ครั้ง  

รูปเล่มโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดท่าแคลง

เปิดดู 35 ครั้ง  

VDOโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดท่าแคลง

เปิดดู 20 ครั้ง  

กิจกรรมสืบเสาะอิสระ เรื่อง เทียนหอมไล่ยุง โรงเรียนบ้านโคกวัด (ป.1)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 11 ครั้ง  

ขยะดี มีคุณค่า

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 13 ครั้ง  

สรุปผลการดำเนินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐม ปี 2566 โรงเรียนบ้านโป่งวัว

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 14 ครั้ง  

กิจกรรมการสืบเสาะอิสระ เรื่อง โยเกิร์ตน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.2)

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

เปิดดู 10 ครั้ง  

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR